КГНТ өзінің тұрақты дамуын қоғамды дамытуға қосқан үлесі ретінде қарастырады және табиғатты болашақ ұрпақ үшін сақтау үшін жауапкершілікті толық көлемде сезінеді.

Қазақстанның көшбасшы инжиниринг компаниясы бола отырып, КГНТ елді дамытуға және азаматтардың өмір сүру сапасын жақсартуға елеулі үлес қосуға ұмтылады. Компанияның басымдылығы қызметкерлердің жұмыс орнындағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қауіпсіз және қолайлы жұмыс жағдайларын жасау, қоршаған ортаны сақтау және қорғау болып табылады.

КГНТ барлық жергілікті және халықаралық жобаларда объектілерді жобалаған кезде өңірдің экологиялық жағдайына тиетін әсерді барынша азайтуға, сондай-ақ табиғи ресурстарды барынша ұқыпты пайдалануға ұмтылады.

Компанияны тұрақты дамытудың негізгі аспектілері:

 • Қоршаған ортаға қамқорлық таныту
 • Жергілікті қоғамдастық
 • Қызметкерлердің амандығы және оларды дамыту
 • Бизнес-этика
 • Жергілікті қамту
 • Әлемдегі жетекші инжиниринг компаниялармен және ЕРСМ мердігерлермен серіктестік орнату

Жобаларға инвестиция арқылы инновацияларды ендіру

Ақпараттық модельдеу технологияларын дамыту

КГНТ қоршаған ортаның игілігі үшін өз бағдарламасы мен саясатын үнемі жетілдіре отырып, компанияны ел халқының болашақ қажеттіліктерінің есепке алынуын қамтамасыз ететін экологиялық оңтайлы дамытуға ұмтылады.

КГНТ өзінің тұрақты дамуын қоғамды дамытуға қосқан үлесі ретінде қарастырады және табиғатты болашақ ұрпақ үшін сақтау үшін жауапкершілікті толық көлемде сезінеді.

Қазақстанның көшбасшы инжиниринг компаниясы бола отырып, КГНТ елді дамытуға және азаматтардың өмір сүру сапасын жақсартуға елеулі үлес қосуға ұмтылады. Компанияның басымдылығы қызметкерлердің жұмыс орнындағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қауіпсіз және қолайлы жұмыс жағдайларын жасау, қоршаған ортаны сақтау және қорғау болып табылады.

КГНТ барлық жергілікті және халықаралық жобаларда объектілерді жобалаған кезде өңірдің экологиялық жағдайына тиетін әсерді барынша азайтуға, сондай-ақ табиғи ресурстарды барынша ұқыпты пайдалануға ұмтылады.

Компанияны тұрақты дамытудың негізгі аспектілері:

 • Қоршаған ортаға қамқорлық таныту
 • Жергілікті қоғамдастық
 • Қызметкерлердің амандығы және оларды дамыту
 • Бизнес-этика
 • Жергілікті қамту
 • Әлемдегі жетекші инжиниринг компаниялармен және ЕРСМ мердігерлермен серіктестік орнату

Жобаларға инвестиция арқылы инновацияларды ендіру

Ақпараттық модельдеу технологияларын дамыту

КГНТ қоршаған ортаның игілігі үшін өз бағдарламасы мен саясатын үнемі жетілдіре отырып, компанияны ел халқының болашақ қажеттіліктерінің есепке алынуын қамтамасыз ететін экологиялық оңтайлы дамытуға ұмтылады.