МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, ЦЕННОСТИ

БІРІКТІРІЛГЕН МЕНЕДМЕНТ ЖҮЙЕСІ

Біздің миссиямыз – Қазақстан Республикасын дамыту игілігіне техникалық прогресті, үздік әлемдік практикалар мен кәсіпқойлардың тәжірибесін біріктіру болып табылады.

Өз миссиясын іске асыру мақсатында компания біріктірілген менеджмент жүйесін әзірлеп, 2006 жылдан бастап ендірді. Бұл жүйе жұмыс күйінде сәтті сақталып келеді және ISO 9001 «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар» халықаралық стандартының талаптарына сәйкес келеді.

Ендірілген менеджмент жүйесінің сәйкес болуын Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch француз инспекциялық-сертификаттау компаниясы растады және компанияға UKAS халықаралық үлгісіндегі ISO 9001:2015 №KZ228477Q-U сәйкестік сертификатын берді. Сонымен қатар ҚР СТ ИСО 9001:2009, ҚР СТ ИСО 14001:20016, ҚР СТ OHSAS 18001:2008 Ұлттық Стандарттарының негізінде менеджмент жүйелері біріктірілді. Компанияның сертификаттау саласы қызметтердің мынадай түрлерін қамтиды:

Мұнай және газ өндіру, дайындау, сақтау, тасымалдау, тарату, өңдеу, мұнай химиясы жобаларында мұнай-газ саласындағы инжиниринг қызметтері және жобалау-іздестіру жұмыстары, соның ішінде:

  • Нормативтік құжаттар мен стандарттарды әзірлеу және келісу;
  • Қазақстан Республикасының заңдары мен нормаларына сәйкес болуын қамтамасыз ету үшін халықаралық стандарттар бойынша әзірленген мұнай-газ объектілеріне арналған жобалауға дейінгі және жобалау құжаттамасын бейімдеу.

Біріктірілген менеджмент жүйесі – бір жағынан қайшылықтарды, екінші жағынан қайталауды жою мақсатында бірнеше ұйымдастыру менеджменті жүйесін біріктірген заманауи тиімділігі жоғары сапаны басқару жүйесі. Біріктірілген менеджмент жүйесін қолдану компанияның ұйымдық, коммерциялық және техникалық қызметін сапалы басқаруды қамтамасыз етеді және талаптардың, клиенттің болжалының толық көлемде орындалуына кепілдік береді. Компанияда сонымен қатар процестік басқару әдісі қолданылады. Жауапкершілік, басқа процестермен өзара әрекет, нысаналы көрсеткіштер, процестерге мониторинг пен талдау жүргізу тәртібі белгіленген. Ерекшеленген процесті талдау деректері оларды оңтайландыру, жоспарланған нәтижелерге қол жеткізу және үнемі жақсарту үшін қолданылады.

НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАР

Миссия:
Біз клиенттерге шығарылатын өнім мен көрсетілетін қызметтердің жоғары сапасына кепілдік бере отырып, қазақстандық және әлемдік нарықта ең үздік қолдауды көрсетуге ұмтыламыз.

  • Біз әрбір клиентті бағалаймыз;
  • Біз өзімізге алған міндеттемелерді орындаймыз;
  • Біз сапаны ұдайы жетілдіріп отырамыз;
  • Персоналдың құзыреттілігі – біздің бәсекеге қабілеттілігіміздің айрықша ресурсы;
  • Үнемі өзін-өзі дамыту – компанияның жаңа жетістіктеріне апаратын кілт.

Стратегия:
Біз ақыр аяғында жобаның бүкіл өмірлік циклын және инжиниринг жұмыстарының кезеңдерін жоспарлау және бақылау кезінде көрсетілетін қызметтердің сапасын беретін уақыттың, құн мен жұмыстар тиімділігінің үздік арақатынасына қол жеткізуге ұмтыламыз.