ЛИЦЕНЗИЯЛАР

``КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС`` ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИЯСЫ`` ЖШС-нің коммерциялық қызметін жүзеге асыру барысындағы қажетті құжаттары.

Қазақстан Республикасының аумағында жобалау қызметін жүргізуге құқығы бар1 санатты Лицензия.

Қазақстан Республикасының аумағында іздестіру қызметін жүргізуге құқығы бар.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар жүргізу құқығы бар Аттестат

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен айналысу үшін 3 санаттағы мемлекеттік лицензия

Бірінші жауапкершілік деңгейдегі техникалық және технологиялық күрделі объектілерді техникалық қадағалау жөніндегі инжинирингтік қызметтер көрсетуді жузеге асыру құқығына аккредитация туралы куәлігі.

Бірінші және екінші жауапкершілік деңгейдегі техникалық және технологиялық күрделі объектілерді ғимараттар мен құрылыстардың
сенімділігін және орнықтылығын техникалық зерттеп-қарау бойынша сараптама жұмыстарын жузеге асыру құқығына аккредитация туралы куәлігі.

Тау-кен, мұнай-химия, мұнай-газ өңдеу салаларында жұмыс жүргізу құқығы бар

Қазақстан Республикасының аумағында  қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау мен қызметтер көрсетуге құқығы бар

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды басқару құқығына арналған аккредиттеу туралы куәлік.