ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ

Жергілікті қамтуды дамыту Қазақстан Республикасының индустриалық саясатын іске асыру үшін негіз болып табылады.

КГНТ компаниясы 100% қазақстандық компания болып табылады және жергілікті қамтуды дамытуға мүдделі. КГНТ жоғары халықаралық стандарттарға жауап беретін қазақстандық тауарлар мен қызметтер нарығын дамытуға ұмтылады, бұл ретте біз қызметтерді көрсеткен кезде өзіміздің халықаралық тәжірибемізді қолданамыз.

КГНТ жергілікті қамтуды дамытуға бағытталған, қауіпсіздік бойынша неғұрлым жоғары дамыған саясатты қалыптастырған, неғұрлым сапалы жабдықтарды, тауарларды, материалдар мен қызметтерді жеткізетін жеткізушілерді тартуға ұмтылады.