БОС ОРЫН

Іске қосу-баптау жұмыстары жөніндегі инженер-электрші

Қала:

Теңіз

Міндеттер:
 • Электр-жабдықтарын іске қосу-баптау жөніндегі топтың басшысына жұмыстардың орындалу барысы туралы хабар береді және назар аударуға тұратын кез келген аймақтарды белгілейді;
 • Электр-жабдықтарын іске қосу-баптау жөніндегі топтың басшысының нұсқауы бойынша іске қосу-баптау жұмыстарының орындалуын жоспарлайды және жүргізеді;
 • Техникалық мамандар үшін техникалық қолдау және апта сайынғы жұмыс тапсырмаларын бөлуді қамтамасыз етеді;
 • Бизнес-серіктестермен және байланысты жобалармен бірлесе отырып релелік қорғаныс желілерін тестілеу/ баптау;
 • Туындаушы мәселелерді жояды, техникалық мамандардың біліктілігін арттырады, бақылау тізімдерін жабу бойынша жұмыстарды жүргізеді.
Талаптар:
 • Жоғары техникалық білім;
 • Жұмыс тәжірибесі 5 жыл;
 • MS Office (мысалы, Word, Excel, Power-point и Visio, Project) бағдарламалық жасақтамаларын білу;
 • ҚР электр қауіпсіздігі жөніндегі рұқсаттың 4 тобы.
Шарттар:
 • ҚР ЕК-ға сай рәсімдеу;
 • Жұмыс кестесі: 28/28
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Құжат айналымы жөніндегі маман

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Құжат айналымы және мұрағат саласындағы рәсімдемелерді, нұсқамаларды әзірлеу.
 • Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес атқарушы құжаттаманың құрылуын қоса алғанда, келіп түсетін жобалық-сметалық және техникалық құжаттаманы өңдеу;
 • Жобалық-сметалық, техникалық және басқа да құжаттамаларды басқару: қабылдау, тіркеу, жіберу, тарату;
 • Ішкі, сондай-ақ сырттан келіп түсетін барлық техникалық және басқа да жобалық құжаттаманы тиімді және ұтымды бақылау;
 • Белгіленген кестені сақтау мақсатында үйлестірілген талдама мен бекітуді талап ететін құжаттарды (ішкі және сыртқы) қадағалау;
 • Барлық техникалық құжаттаманың соңғы мәртебесі туралы есептілікті бақылау және құру;
 • Жобалық құжаттаманы, жазбаларды және хат алмасуларды қауіпсіз және сенімді сақтауды және мұрағаттандыруды құру және қолдау;
 • Құжаттарды талаптарға, рәсімдемелерге сай тексеру және бекіту;
 • Электрондық құжат айналымы жүйесіндегі құжаттарды мұрағаттандыру, олардың қолжетімділігі мен сақталуын қамтамасыз ету;
 • Сызбалар тізілімінің прогресі туралы есепті басқару және жаңарту;
 • Құжаттама прогресі бойынша тізілімді басқару және жаңарту;
 • Бөгде ұйымдарға жобалық құжаттарға арналған ілеспе хаттарды тіркеу және жіберу;
 • Құжаттаманың мәртебесі туралы есеп беру.
Талаптар:
 • Жоғары білім;
 • Жұмыс тәжірибесі 5 жылдан кем емес;
 • Ағылшын тілі деңгейі: Орташа;
 • MS Word, MS Excel, Encompass, Prodoc, Documentum, Derectum, Project Online бағдарламаларын білу;
 • Жеке қасиеттер: Жауапкершілік, орындаушылық, нәтижеге бағдар.
Шарттар:
 • ҚР ЕК-ға сай рәсімдеу;
 • Жұмыс кестесі : 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Жетекші экономист

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Қоғам жобаларының бюджеттерін шоғырландыру және талдау;
 • Кірістер мен шығыстар, ақша қаражатының қозғалысы және теңгерім бойынша есептерді қалыптастыру және талдау;
 • Негізгі көрсеткіштер бойынша тоқсандық негізінде презентациялар жасау;
 • Жобалардың кірістерін, шығындарын және пайдасын талдау;
 • Жобалық бюджеттің орындалуын талдау;
 • Тендерлерге коммерциялық ұсыныстарды қалыптастыруға қатысу;
 • Компанияның барлық қаржылық және басқарушылық есептерін жасау.
Талаптар:
 •  Жоғары экономикалық білім;
 • Осы салада 3 жыл жұмыс тәжірибесі;
 • Кеңейтілген Microsoft Office пайдаланушысы (excel білімі жоғары деңгейде талап етіледі);
 • Тәжірибелі пайдаланушы 1C есепке алу;
 • Ағылшын тілін еркін меңгерген;
 • Экономикалық, қаржылық, бухгалтерлік, басқару сертификаттарының болуы.
Шарттар:
 • ҚР ЕК-ға сай рәсімдеу;
 • Жұмыс кестесі : 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Жетекші инженер-технолог

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Жоба тапсырмаларына сәйкес өндіріс технологиясы бөлігі бойынша концептуалды шешімдерді қабылдау;
 • Бөлім ішіндегі жобалық жұмыстардың орындалу барысын және жоғары басшылықтың алдындағы есептілікті бақылау;
 • Жобаның белгіленген мерзімде және ең аз еңбек шығындарымен орындалуын қамтамасыз ету;
 • Перспективалық жобалар бойынша еңбек шығындарын есептеу;
 • Жобалық құжаттаманың құрамын, санын және жобалық жұмыстардың мерзімдерін анықтау;
 • Бастапқы деректерді жинау, өңдеу және талдау;
 • Сызбалардың қабылданған техникалық шешімдерге, Қазақстанның нормативтік талаптарына және Тапсырыс берушінің техникалық шарттарына сәйкестігін тексеру;
 • Технологиялық жабдықтарға арналған ТӨ бөлігінде техникалық шарттарды әзірлеу;
 • Технологиялық жабдықтарға сұрақ-жауап парақтарын әзірлеу/тексеру;
 • Технологиялық жабдықтарды сатып алу өтінімін дайындау/тексеру;
 • Технологиялық жабдықтарды жеткізушілердің техникалық ұсыныстарын бағалау;
 • Жобалық құжаттарға пәнаралық тексеріс жүргізу және байланысты бөлімдерге тапсырмалар беру;
 • Қажет болған жағдайда объектілерге бару;
 • Басшылықтың бұйрықтарын, өкімдерін және нұсқауларын тиісті түрде орындау;
 • Еңбек тәртібін сақтау;
 • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және құжаттарды дайындау кезінде Компанияның Стандарттарын басшылыққа алу;
 • Компанияның біріктірілген сапа менеджменті жүйесін үнемі жақсарту, оны жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды енгізу, рәсімдемелерді жақсартуға бастамашылық білдіру және өзгесі арқылы оны қолдау және т.б.
Талаптар:
 • «Мұнай, газ және көмірдің химиялық технологиясы» мамандығы бойынша жоғары техникалық білім;
 • Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі 5 жылдан жоғары, соның ішінде аға инженер бойынша жұмыс тәжірибесі 3 жылдан кем болмауы керек;
 • Hysis, Unisim немесе ұқсас бағдарламалардың сенімді қолданушысы;
 • OLGA Dynamic Multiphase Flow Simulator, Pipenet, гидрожүйесіндегі жұмыс дағдысы;
 • Мұнай өңдеу, газ өңдеу зауыттарын, ГКДҚ және ОЖП, мұнай базасы, магистральдық құбыржолдадың КС және МАС технологиялық жобалаудың қазақстандық және американдық немесе еуропалық нормативтік талаптарын білу;
 • Мұнай-газ объектілерінің, материалдық және жылу баланстарының, қағидатты технологиялық сызбалардың (Process Flow Diagram), құбырлар мен БӨАжА сызбаларының (Piping and instrumentation diagram), технолгиялық жабдықтарға арналған сұрақ-жауап парақтарының, себеп-салдарлық диаграммалардың, тұжырымдамасын әзірлеу, стационарлық және өтпелі режімге арналған гидравликалық есептеулерді орындау;
 • Ағылшын тілін білу деңгейі – кем дегенде upper-intermediate.
Шарттар:
 • ҚР ЕК-ға сай рәсімдеу;
 • Жұмыс кестесі : 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Рұқсаттарды бекітуші

Қала:

Теңіз

Міндеттер:
 • Негізгі қатысушы ретінде күн сайынғы үйлестіруші кеңеске қатысу;
 • ЖР қолдауы бойынша лауазымдарға тағайындау және жетекшілік ету;
 • Бақылау тиімділігіне және ЖР оқшаулауды басқаруға қадағалау жүргізу (бұғаттау/таңбалау);
 • Жауапкершілік аймағына қарай ЖР қолдануға бақылау жүргізу;
 • “Қауіпсіз тәртіп” (SYLA) және ЕҚМ бағдарламасына қолдау көрсету және белсенді түрде қатысу;
 • Қауіпсіздік бойынша кеңеске қатысу.
Талаптар:
 • Жоғары техникалық білім;
 • Жұмыс тәжірибесі: 5 жыл;
 • MS Office Software (Word, Excel, Power-point, and Visio, Project) бағдарламалық жасақтамаларын білу.
Шарттар:
 • ҚР ЕК-ға сай рәсімдеу;
 • Жұмыс кестесі: 28/28
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

ЖР оқшаулау бойынша авторлық маман

Қала:

Теңіз

Міндеттер:
 • Оқшаулау/ бұғаттау және таңбалау жөніндегі негізгі байланысушы тұлға ретінде сенімді байланыс орнату және рұқсаттарды беру, құрылыс , жүйелерді жинақтау, пайдалануға беру және БКЖ жобасында ЕДҚОҚ бөлімдерімен өзара әрекет ету;
 • Оқшаулауды / бұғаттауды және таңбалауды қолдануды қарастыру және оны пайдалану үшін қондырғының / жабдықтың қауіпсіз шығарылуын қамтамасыз ету үшін оқшаулау нүктелерін дәл анықтау үшін жеткілікті егжей-тегжейлі және растайтын құжаттаманың болуын қамтамасыз ету;
 • Оқшаулау жоспарын әзірлеу және құжаттау;
  Енгізу, бекіту/ тексеру және оқшаулауды қауіпсіз жою/ таңбалауды тексеру;
 • Жоспарлау кезеңіндегі қауіп (PPHA) пен еңбек қауіпсіздігін талдау үшін (JSA) қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаманың талаптарын түсіну;
 • Жұмыс кезіндегі оқшаулау/ бұғаттау және таңбалау кезіндегі қауіпсіздік және оқшаулау/бұғаттау және таңбалауға дайындаушы жұмыс топтарына көмек көрсету үшін қызметті санаттау нұсқаулықтарының негізгі принциптерін түсіну;
 • Процестерді үйлестіру және қолданушылардың хабардарлығын қамтамасыз ету;
 • Рұқсаттарды келісу бойынша кеңестерге қатысу (қажет болған жағдайда);
 • “Өмірді сақта” және ЕҚМ бағдарламасына қолдау көрсету және белсенді түрде қатысу;
 • ҚТ тобының кеңесіне қатысу.
Талаптар:
 • Жоғары техникалық білім;
 • Жұмыс тәжірибесі: 5 жыл;
 • MS Office Software (Word, Excel, Power-point, and Visio, Project) бағдарламалық жасақтамаларын білу.
Шарттар:
 • ҚР ЕК-ға сай рәсімдеу;
 • Жұмыс кестесі: 28/28
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

ЖР жөніндегі әкімші және жүйені қолдау

Қала:

Теңіз

Міндеттер:
 •  БКЖ – жаңа объектілер бойынша аумақтық жетекші әкімшінің міндеттерін орындау;
 • Процестің кейіннен қолданылуын қамтамасыз ету үшін ЖР жөніндегі әкімші қызметкерлерді оқыту және үйрету;
 • Лауазымдарға ЖР басқару тобының қолдауы бойынша тағайындау және жетекшілік жүргізу;
 • Процестерді үйлестіру және қолданушылардың хабардарлығын қамтамасыз ету;
 • Барлық жұмыс топтарын рәсімдемелер және процестермен таныстыру;
 • ЖР үшін негізгі байланысушы тұлға ретінде сенімді байланыс орнату және құрылыс , жүйелерді жинақтау, пайдалануға беру және БКЖ жобасында ЕДҚОҚ бөлімдерімен өзара әрекет ету;
 • Күн сайынғы үйлестіру кеңесіне (ЖР) қатысу (қажет болған жағдайда);
 • ҚТ бойынша кеңеске қатысу.
Талаптар:
 • Жоғары техникалық білім;
 • Жұмыс тәжірибесі: 5 жыл;
 • MS Office Software (Word, Excel, Power-point, and Visio, Project) бағдарламалық жасақтамаларын білу.
Шарттар:
 • ҚР ЕК-ға сай рәсімдеу;
 • Жұмыс кестесі: 28/28
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

ЖР бойынша аймақтық бақылаушы

Қала:

Теңіз

Міндеттер:
 • ЖР үшін негізгі байланысушы тұлға ретінде сенімді байланыс орнату және құрылыс , жүйелерді жинақтау, пайдалануға беру және БКЖ жобасында ЕДҚОҚ бөлімдерімен өзара әрекет ету;
 • Барлық жұмыс топтарын рәсімдемелер және процестермен таныстыру;
 • Процестерді үйлестіру және қолданушылардың хабардарлығын қамтамасыз ету;
 • “Өз өмірін сақтау және ІІҒ бойынша шаралар” бағдарламасына қолдау көрсету және белсенді түрде қатысу;
 • Қауіпсіздік жөніндегі кеңеске қатысу;
 • Процестің кейіннен қолданылуын қамтамасыз ету үшін ЖР бойынша қызметкерлерді оқыту және үйрету.
Талаптар:
 • Жоғары техникалық білім;
 • Жұмыс тәжірибесі: 5 жыл;
 • MS Office Software (Word, Excel, Power-point, and Visio, Project) бағдарламалық жасақтамаларын білу.
Шарттар:
 • ҚР ЕК-ға сай рәсімдеу;
 • Жұмыс кестесі: 28/28
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Жетекші инженер-электрші

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Бөлімге жүктелген барлық өндірістік тапсырмалардың, жоспарлардың және жұмыстар көлемінің қажетті сапада және белгіленген уақытта орындалуын қамтамасыз ету;
 • Жобаның бас инженерлері мен байланысты бөлімдерден жобалық құжаттаманы құруға арналған тапсырмаларды уақтылы алу үшін тікелей басшыға хабар беру және шара қолдану;
 • Бөлімдегі жұмыстарды жоспарлау, жұмыс жоспары мен кестесіне сәйкес жұмысты ұтымды бөлу;
 • Бөлім ішіндегі жұмыстар кестесінің орындалу барысын бақылау және үйлестіру;
 • Жобаны әзірлеуге арналған бастапқы деректерді уақтылы қарастыру, жобалық жұмыстар көлемін олардың дәл мерзімінде орындалуын қамтамасыз ету үшін анықтау;
 • Бас директордың жобалау жөніндегі орынбасары мен тікелей басшының өкімін, бұйрығын және тапсырмасын уақтылы орындалуына бақылау жүргізу;
 • Бұрын орындалған жобалар бойынша жіберілген қателерді талдау нәтижелерін және олардың қайталанбауы бойынша ұсыныстарды назарға алу;
 • Тікелей басшының келісімі бойынша ақпаратқа өтінімдер (АӨ) бойынша техникалық шешімді талдайды және келісуге ұсынады;
 • Әлеуетті жеткізушілерді іздеуді жүзеге асыру, жабдықтар мен материалдарды таңдауды негіздейді, келісімшарттарға техникалық сүйемелдеуді жүзеге асырады.
 • Жобалық-сметалық құжаттаманы, конструкторлық құжаттаманы әзірлеуге және құрылыс-монтаждау жұмыстарына техникалық тапсырмаларды әзірлеуге қатысу.
Талаптар:
 • Жоғары білім;
 • Жұмыс тәжірибесі 5 жылдан кем емес;
 • MS Word, MS Excel, AutoCAD бағдарламаларын білу;
 • Жеке қасиеттері: жауапкершілік, тіл табысушылық, орындаушылық, икемділік, нәтижеге бағдар.
Шарттар:
 • ҚР ЕК-ға сай ресімдеу;
 • Жұмыс кестесі: 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Жоба басқарушысы

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Тапсырыс берушінің алдында инженерлік топтың мүддесіне өкілдік ету;
 • Клиент ұсынған тұжырымдаманың/базалық жобаның тексерілуін және ескертулердің берілуін үйлестіру;
 • Тұжырымдамалық/базалық жоба кезеңдерінде құрылысқа бекітілді статусына дейін жобалау жұмысын басқару;
 • Компанияда бекітілген қажетті есептілікті басқару және кестеге сәйкес жобалық құжаттаманың уақтылы ұсынылуын қамтамасыз ету;
 • Жоба бойынша өзгертулерді енгізу процестері мен рәсімін басқару;
 • Ұсынылатын өзгертулерді жобалау жұмыстарының көлемінде және тиісті шығындар мен мерзімдерді бағалау;
 • Компания мен жобаның сапаны бақылау талаптарына сәйкес болуын қамтамасыз ету;
 • Жобаның шарттың міндеттерге сәйкес болуын тексеру;
 • Жобалау жұмыстарын жоспарлау және персоналға деген қажеттілікті анықтау, жобаның ұйымдастырылуын қамтамасыз ету;
 • Жобаның жоспарлануын және жобаны іске асыру үшін қажетті бүкіл қызметті бақылау, уақыттың, шығындар мен сапаның келісілуін және бақылануын қамтамасыз ету;
 • Жобалау және сатып алу бойынша жұмысты тікелей басқару/үйлестіру;
 • Жоба үшін материалдарға және/немесе жабдықтарға арналған өтінімдердің шығарылуын үйлестіру;
 • Жұмыстың орындалуын бақылау және қажетіне қарай басымдылықтарды ауыстыра отырып, кідірістерді, бюджеттің артуын және сапа саласында белгіленген мақсаттарға қайшы келетін жағдайларды болдырмау немесе барынша азайту үшін талап етілуі мүмкін кез келген шараларды қабылдау;
 • Белгіленген жобалау тапсырмасына сәйкес жоба бойынша техникалық құжаттаманың уақтылы ұсынылуын қамтамасыз ету;
 • Жоспарланған кестеге сәйкес Тапсырыс берушіге жұмыстардың барысы туралы есептердің шығарылуын қамтамасыз ету;
 • Тапсырыс берушіге ақпараттық және қызметтердің уақтылы ұсынылуын қамтамасыз ету;
 • ҚР нормативтік талаптарының, Тапсырыс беруші сипатқұжаттарының, техникалық тапсырмалары мен рәсімдерінің сақталуын қамтамасыз ету;
 • Жобалау кезіндегі тәуекелдердің және тәуекелдерді шешу/болдырмау/жеңілдету қағидаттарының бағалануын қамтамасыз ету;
 • Мердігер мен компанияның арасында деректер мен ақпараттың үздіксіз және тиімді берілуін қамтамасыз ету;
 • Басқарушылық ақпаратпен тиімді алмасу мақсатында әріптестермен және барлық мүдделі тараптармен қарым-қатынас орнатуды қамтамасыз ету;
 • Жобалау кезінде ДЕҚОҚ және өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі барлық тиісті рәсімдердің қолданылуын қамтамасыз ету;
 • Компанияның біріктірілген сапа менеджменті жүйесін үнемі жақсарту, оны жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды енгізу, рәсімдемелерді жақсартуға бастамашылық білдіру және өзгесі арқылы оны қолдау;
 • Жобаларды басқару бойынша құжаттардың шығуын қамтамасыз ету (Жарғы, Жоба мазмұны, Жобаларды басқару жобасы);
 • Тапсырыс берушімен келіссөздер жүргізе алу.
Талаптар:
 • Жоғары білім;
 • Жұмыс тәжірибесі 5 жылдан бастап;
 • MS Office, Outlook, Primavera, MS Project бағдарламаларын білу;
 • Ағылшын тілі деңгейі: еркін;
 • Жеке қасиеттері: командада жұмыс істей білу, тіл табысушылық, күйзеліске төзімділік, бастамашылдық.
Шарттар:
 • ҚР ЕК-ға сай ресімдеу;
 • Жұмыс кестесі: 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Инженер-конструктор (ЖЖАБ)

Қала:

Атырау

Міндеттер:
 • Техқұжатты оның теххникалық тапсырмаларға, МЕМСТ, ССТ, нормаларға, қауіпсіздік қағидаларына және еңбекті қорғау қағидаларына және өндірістік санитарияларға, өндіріс технологияларының талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз ете отырып, әзірлеу;
 • Техникалық есептерді орындау;
 • Тапсырмаларды орындау кезінде, қажетті ақпараттық материалдарды қолдана отырып, экономикалық және техникалық тұрғыдан қабылданатын шешімдердің ұтымдылығын есепке алу,
  құрылыс-монтаждау жұмыстарының авторлық және техникалық қадағалауына қатысу;
 • Орындалып жатқан жұмысқа қатысты техникалық әдебиеттердің, стандарттардың, қағидалардың, нормалардың, өкімдердің жаңалығын жүйелі зерттеу;
 • Өзінің тікелей басшысын орындалған жұмыстар, алдағы жұмыс жоспарлары туралы, жұмысқа қатысты барлық төтенше жағдайлар туралы хабардар ету.
Талаптар:
 • Жоғары техникалық білім;
 • Жұмыс тәжірибесі 3 жылдан кем емес;
 • MS Office, AutoCAD бағдарламаларын білу;
 • Жеке қасиеттері: жауапкершілік, орындаушылық, нәтижеге бағдар.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс режимі: 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

ЖЖАБ жетекші инженері

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Жобаларды автоматтандыру құралдарын кеңінен қолдана отырып, жобаларды әзірлеу кезінде техникалық басшылық жасау және жобалаудың барлық кезеңдерінде мәселелерді шешуге қатысу;
 • Өзіне берілген тапсырмаларға сәйкес жобаның жеке бөліктерін немесе бөлімдерін әзірлеу, жобаның барлық кезеңдерінде сызбаларды, схемаларды, есептерді орындау;
 • Өзіне бекітілген орындаушыларға тапсырмалар беру, олардың орындаған сызбаларын және өзге жобалық материалдарын қабылдау және тексеру және оларды жобаның басқа сызбаларымен байланыстыру, олардың сапасына баға беру және түзетулерді ұсыну;
 • Бас маманмен негізгі шешімдерді келісу;
 • Түсіндірме жазба құру;
 • Байланысты бөлімдерден тапсырмаларды қабылдауға және өткізуге қатысу;
 • Тапсырмаларда анықталған жеткіліксіздіктер туралы бас маманға тікелей хабар беру;
 • Бас маманның және норма бақылаушысының ескертуінен кейін жобалық материалдарға өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
 • Материалдар мен бұйымдарға МЕМСТ терді, катологтарды, стандарттарды,қайта қолдану үшін типтік жобалық шешімдерді, сызбаларды қолдану;
 • Басшылықтың тапсырмасымен жобаға арналған жабдықтарды іріктеу бойынша жұмыстарды орындау;
 • Жобаның жобалау бойынша техникалық тапсырмалар мен байланысты бөлімдердің тапсырмаларына сай келуін қамтамасыз ету;
 • Оның құзіретіне кіретін мәселелер бойынша құрылысқа авторлық қадағалау жүргізу;
 • Техникалық мәселелер бойынша шешімдерді тікелей әзірлеу;
 • Өзіне жүктелген өндірістік тапсырмалардың қажетті сапада және белгіленген мерзімде орындалуын қамтамасыз ету;
 • Жобалау кезінде қолданыстағы құрылыс нормалары мен қағидаларын ұстану;
 • Өндірістік процестер бойынша технологияларды үнемі жетілдіруге ықпал ету;
 • Тапсырылған міндеттердің уақытынан бұрын орындалуы бойынша жұмыс жасау және шаралар қолдану;
 • Бөлімшелердің әзірлеген бөлімдері бойынша құжаттаманы қарастыруда, келісуде және мемлекеттік бақылау органдарында қорғауға қатысу;
 • Әзірленіп жатқан жобалық құжаттаманың ҚР-ның қолданысындағы бейінді нормативтік-техникалық талаптарға және жобалау тапсырмаларында көрсетілген басшылық құжаттарға (егер соңғылары ҚР-ның қолданысындағы қауіпсіздік нормаларына қайшы келмейтін қосымша талаптарды қамтыса, немесе бұл нормаларды қатаңдатса) сәйкестігін қамтамасыз ету;
 • Орындалған жұмыстар бойынша жетекші инженерге белгіленген есептілікті құру;
 • Бас маманның, бөлім бастығының жеке тапсырмаларын, соның ішінде жобалық құжаттаманы және есептілік бойынша құжаттарды рәсімдеу және өткізу бойынша тапсырмаларын орындау;
 • Жобаны әзірлеуге арналған бастапқы деректерді уақтылы қарастыру;
 • Жұмыс орнына бекітілген жобалауды автоматтандыру бағдарламалық құралдарына ие болу.
Талаптар:
 • Жоғары техникалық білім;
 • Жұмыс тәжірибесі 3 жылдан кем емес;
 • AutoCAD, Danfoss (білгені жөн), IMI CO (білгені жөн) бағдарламаларын білу;
 • Жеке қасиеттері: жауапкершілік, тіл табысушылық, күйзеліске төзімділік, орындаушылық, икемділік, проактивтілік.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс режимі: 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

ЖЖАБ инженері

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 •  Бұрын орындалған жобалар бойынша жіберілген қателерді талдау нәтижелері мен олардың қайталанбауы туралы ұсыныстарды назарға алу;
 • Сызбалар мен схемаларды әзірлеу және жобалаудың барлық кезеңдеріндегі есептерді орындау;
 • Жобалауға арналған бастапқы материалдарды жинау және алу бойынша жеке тапсырмаларды орындау;
 • Жетекші инженермен, бас маманмен негізгі шешімдерді келісу;
 • Байланысты бөлімшелерден тапсырмаларды алу және беруге қатысу;
 • Жетекші инженерге, бас маманға ғимараттағы анықталған жетіспеушіліктер туралы тікелей хабар беру;
 • Жетекші инженердің, бас маманның және норма бақылаушысының ескертуінен кейін жобалық материалдарға өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
 • Материалдар мен бұйымдарға МЕМСТ, каталогтар, стандарттарды, типтік жобалық шешімдерді, қайта қолдануға арналған сызбаларды қолдану;
 • Басшылықтың нұсқауымен жобаға арналған жабдықтарды іріктеу бойынша жұмыстарды атқару;
 • Жобаның жобалаудың техникалық тапсырмалары мен байланысты бөлімшелердің тапсырмаларына сәйкестігін қамтамасыз ету;
 • Міндеттелген өндірістік тапсырсмалардың қажетті сапада және белгіленген мерзімде орындалуын қамтамасыз ету;
 • Жобалау кезінде қолданыстағы құрылыс нормалары мен қағидаларын ұстану;
 • Әзірленіп жатқан жобалық құжаттаманың ҚР-ның қолданысындағы бейінді нормативтік-техникалық талаптарға және жобалау тапсырмаларында көрсетілген басшылық құжаттарға (егер соңғылары ҚР-ның қолданысындағы қауіпсіздік нормаларына қайшы келмейтін қосымша талаптарды қамтыса, немесе бұл нормаларды қатаңдатса) сәйкестігін қамтамасыз ету;
 • Басшылықтың тапсырмасымен жобаның байланысты бөлімдері үшін келісілген жобалық шешімдердің дұрыстығын тексеру және келісімдерге қол қою;
 • Жобаны әзірлеуге арналған алынған бастапқы деректерді уақтылы қарастыру;
 • Орындалған жұмыстар бойынша инженерге белгіленген есептілікті құрастыру;
 • Жетекші инженердің, бас маманның, бөлім бастығының тапсрымаларын, соның ішінде жобалық құжаттаманы және есептілік құжатын рәсімдеу бойынша тапсырмаларды орындау;
 • Компанияның біріктірілген менеджмент жүйесіне оны үнемі жақсарту, оны жетілдіру жөніндегі ұсыныстар енгізу, рәсімдемелерді жақсартуға бастамашылық жасау және өзгесі арқылы қолдау көрсету.
Талаптар:
 • «Жылу энергетикасы», «Жылумен жабдықтау және желдету» мамандығы бойынша жоғары білім;
 • Жұмыс тәжірибесі 1 жылдан кем емес; MS Office, AutoCAD бағдарламаларын білу;
 • Жеке қасиеттері: жауапкершілік, тіл табысушылық, күйзеліске төзімділік, орындаушылық, икемділік.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс режимі: 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Бизнесті дамыту жөніндегі басқарушы директордың орынбасары

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Компанияны дамыту және қайта құрылымдау жөніндегі нақты бағдарламаларды дайындау, қаржылай қамтамасыз ету мүмкіндіктерін талдау;
 • Компанияны дамыту жобаларын іске асырудан тиімділіктің есептелуін ұйымдастыру;
 • Бизнестің жаңа бағыттарын игеру, жаңа нарықтарды игеру жөніндегі ұсыныстарды дайындау, компанияны техникалық және әкімшілік жаңғырту жобаларын әзірлеу;
 • Компанияның экономикалық қызметі мен қаржылық жоспарларының ұзақ мерзімді стратегиясын айқындау;
 • Басқарушылық есептілікті талдау;
 • Ресурстарды пайдаланудың неғұрлым үлкен тиімділігіне қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында шарттарды талдау;
 • Көрсетілетін қызметтердің тиімділігін және ұтымдылығын, сапасын арттыруға және қызметтердің жаңа түрлерін игеруге, материалдық, еңбек және қаржылай ресурстарын оңтайлы пайдалана отырып, жоғары түпкі нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған компанияның экономикалық қызметін жүзеге асыру бойынша жұмысты орындау;
 • Көрсетілетін қызметтер көлемдерінің артуын және пайданың ұлғаюын қамтамасыз ету мақсатында компанияның шаруашылық-қаржылық, өндірістік және коммерциялық қызметінің жобаларын (бизнес-жоспарлар) әзірлеу үшін бастапқы деректердің дайындалуын ұйымдастыру;
 • Көрсетілетін қызметтер, көрсетілетін қызметтердің спектрін кеңейту, озық техника мен технология үшін қажетті материалдық, еңбек және қаржылай шығыстар бойынша есептерді орындауды ұйымдастыру;
 • Компанияның және оның бөлімшелерінің шаруашылық қызметін экономикалық талдау, резервтерді айқындау, үнемдеу режимін қамтамасыз ету, көрсетілетін қызметтердің ұтымдылығын, бәсекеге қабілеттілігін, еңбек өнімділігін арттыру, қызметтерді көрсету кезіндегі шығындарды азайту, шығындар мен өнімсіз шығыстарды жою, сонымен қатар көрсетілетін қызметтердің спектрін кеңейту мүмкіндіктерін айқындау жөніндегі шараларды дайындау;
 • Еңбек пен өндірісті ұйымдастырудың, жаңа техника мен технологияны, рационализаторлық ұсыныстар мен өнертабыстарды ендірудің экономикалық тиімділігін айқындау;
 • Әзірленген өндірістік-шаруашылық жоспарларды қарауға, ресурстарды үнемдеу бойынша жұмыстарды жүргізуге, жоспарлы және есепті құжаттаманы ендіруге және жетілдіруге қатысу;
 • Компания мен оның бөлімшелерінің өндірістік қызметі нәтижелерінің экономикалық көрсеткіштерін есепке алып отыру;
 • Мерзімді есептілікті белгіленген мерзімдерде дайындау;
 • Компанияның серіктестермен, тапсырыс берушілермен / әлеуетті
  тапсырыс берушілермен өзара қарым-қатынасының хронологиясын жүргізу бойынша жұмысты бақылау және ұйымдастыру.
Талаптар:
 • Жоғары білім (экономикалық, қаржы);
  жұмыс тәжірибесі басшылық лауазымдарда 5 жылдан бастап;
 • Ағылшын тілін білуі: upper-intermediate және жоғары;
 • Шетелдік Компаниялардағы жұмыс тәжірибесі (болғаны жөн);
 • MS Office (excel-ілгерінді деңгей), Power BI (білгені жөн) бағдарламаларында еркін жұмыс істеу;
 • Жеке қасиеттері: жауапкершілік, жинақылық, күйзеліске төзімділік, тіл табысушылық.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс режимі: 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Сумен қамту және су бұру жөніндегі жетекші инженер

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Сумен қамту, су бұру, өртке қарсы сумен қамту бөлімі бойынша негізгі жобалық шешімдерді әзірлеуге қатысу және қабылдау;
 • Сумен қамту және су бұру бойынша ішкі және сыртқы желілерді гидравликалық есептеу;
 • Су дайындау және сарқынды суларды тазарту бойынша жабдықтарды іріктеу;
 • Жобалау үшін бастапқы деректерді жинау және алу.
Талаптар:
 • Жоғары білім;
 • Сумен қамту және су бұру бойынша сорғы станциялары мен резервуарларды жобалау тәжірибесі;
 • Іссапарға бару мүмкіндігінің болғаны жөн;
 • Жеке қасиеттері: жұмысқа деген риясыз көзқарас, жауапкершілік, тіл табысушылық, командада жұмыс істей білу.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс режимі: 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Сумен қамту және су бұру жөніндегі бас маман

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Сумен қамту, су бұру, өртке қарсы сумен қамту бөлімі бойынша негізгі жобалық шешімдерді әзірлеу;
 • Сараптамаға дейін жобалық шешімдерді қорғау;
 • Су дайындау және сарқынды суларды тазарту бойынша жабдықтарды іріктеу;
 • Сумен қамту және су бұру бойынша ішкі және сыртқы желілерді гидравликалық есептеу;
 • Сумен қамту және су бұру бойынша сорғы станциялары мен резервуарларды жобалау;
 • Жобалау үшін бастапқы деректерді жинау және алу.
Талаптар:
 • Жоғары білім;
 • Өндірістік объектілер үшін жобаларды орындаудағы жұмыс тәжірибесі;
 • Бағдарламаларды білу: MS Office, AutoCAD;
 • Іссапарға бару мүмкіндігінің болғаны жөн;
 • Жеке қасиеттері: жұмысқа деген риясыз көзқарас, жауапкершілік, тіл табысушылық, командада жұмыс істей білу.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс режимі: 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Бизнесті дамыту жөніндегі менеджер

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Қызметтерді ұсынуға арналған сұратуларды алуға қатысу, тендерге қатысу туралы ұсыныстарға мониторинг жүргізу;
 • Тендерге қатысу орындылығын талдау және талдау нәтижелері бойынша басшылық үшін тиісті ақпарат пен материалдарды дайындау;
 • Қажетті конкурстық құжаттаманы сұрату, оның талаптарын зерделеу және ақпараттық қолдау көрсету;
 • Қалыптастырылған тендерлік пакеттің компанияның тендерлік ұсыныстарын дайындау жөніндегі ішкі рәсімдемелердің талаптарына, сонымен қатар тапсырыс беруші тендерге қатысушыларға арналған нұсқаулықтарда немесе ұқсас сипаттағы құжаттарда көрсеткен талаптарға толық сәйкес болуын есепке ала отырып, тендерлер үшін тендерлік ұсынысты қалыптастыру және жиынтықтау және кейіннен ресімдеу;
 • Өтінімдердің техникалық бөлімін қолданыстағы заңнамаға сәйкес болуы тұрғысынан талдау;
 • Дипломатиялық хат алмасу, тендерді ұйымдастырушылармен келіссөздер жүргізу, құжаттаманы түсіндіру;
 • Құжаттар пакетін дайындауға ақпараттық қолдау көрсету және қатысу;
 • Тиісті тендерлік құжаттаманы дайындау үшін бөлімдермен жұмысты үйлестіру;
 • Тендерлік пакеттің құжаттарын тендердің талаптарына сәйкес болуы тұрғысынан талдау және кейіннен ресімдеу;
 • Тендерлерге қатысу үшін жеткізу талаптары, кепілдіктер, қажетті сертификаттар, лицензиялар туралы хабардар ету;
 • Құжаттаманы тапсырыс берушіге қарау үшін жіберу;
 • Тендерлік өтінімді қарау процесін тендердің қорытындысы жарияланғанға дейін бақылау;
 • Жаңа тендерлер мен жобаларды іздестіруге қатысу;
 • Тендердің нәтижелері жөніндегі есептілік;
 • Апта сайынғы белгіленген есептілікті жүргізу;
 • Серіктестермен және әлеуетті тапсырыс берушілермен кездесулерді дайындау және өткізу;
 • Компанияның біріктірілген менеджмент жүйесіне оны үнемі жақсарту, оны жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды енгізу, рәсімдемелерді жақсартуға бастамашылық жасау және өзгесі арқылы қолдау көрсету;
 • Өзінің тікелей басшысының жекеленген қызметтік тапсырмаларын орындау;
 • Атқарушылық және еңбек тәртібін сақтау.
Талаптар:
 • Жоғары білім;
 • Тендерлік бөлімдегі жұмыс тәжірибесі (болғаны жөн);
 • Microsoft Office, Outlook бағдарламаларын білу;
 • ТЭН мен жұмыс жобасын ажырата білу (міндетті емес, бірақ артықшылық болады);
 • Негізгі дағдылары/қабілеттері: сауатты сөйлей білу, таныстырылымдарды жасау;
 • Жеке қасиеттері: жауапкершілік, тіл табысушылық, күйзеліске төзімділік, бір уақытта бірнеше міндетті орындай білу, шығармашылық.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс режимі: 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz