БОС ОРЫН

ЖЖАБ инженері

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 •  Бұрын орындалған жобалар бойынша жіберілген қателерді талдау нәтижелері мен олардың қайталанбауы туралы ұсыныстарды назарға алу;
 • Сызбалар мен схемаларды әзірлеу және жобалаудың барлық кезеңдеріндегі есептерді орындау;
 • Жобалауға арналған бастапқы материалдарды жинау және алу бойынша жеке тапсырмаларды орындау;
 • Жетекші инженермен, бас маманмен негізгі шешімдерді келісу;
 • Байланысты бөлімшелерден тапсырмаларды алу және беруге қатысу;
 • Жетекші инженерге, бас маманға ғимараттағы анықталған жетіспеушіліктер туралы тікелей хабар беру;
 • Жетекші инженердің, бас маманның және норма бақылаушысының ескертуінен кейін жобалық материалдарға өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
 • Материалдар мен бұйымдарға МЕМСТ, каталогтар, стандарттарды, типтік жобалық шешімдерді, қайта қолдануға арналған сызбаларды қолдану;
 • Басшылықтың нұсқауымен жобаға арналған жабдықтарды іріктеу бойынша жұмыстарды атқару;
 • Жобаның жобалаудың техникалық тапсырмалары мен байланысты бөлімшелердің тапсырмаларына сәйкестігін қамтамасыз ету;
 • Міндеттелген өндірістік тапсырсмалардың қажетті сапада және белгіленген мерзімде орындалуын қамтамасыз ету;
 • Жобалау кезінде қолданыстағы құрылыс нормалары мен қағидаларын ұстану;
 • Әзірленіп жатқан жобалық құжаттаманың ҚР-ның қолданысындағы бейінді нормативтік-техникалық талаптарға және жобалау тапсырмаларында көрсетілген басшылық құжаттарға (егер соңғылары ҚР-ның қолданысындағы қауіпсіздік нормаларына қайшы келмейтін қосымша талаптарды қамтыса, немесе бұл нормаларды қатаңдатса) сәйкестігін қамтамасыз ету;
 • Басшылықтың тапсырмасымен жобаның байланысты бөлімдері үшін келісілген жобалық шешімдердің дұрыстығын тексеру және келісімдерге қол қою;
 • Жобаны әзірлеуге арналған алынған бастапқы деректерді уақтылы қарастыру;
 • Орындалған жұмыстар бойынша инженерге белгіленген есептілікті құрастыру;
 • Жетекші инженердің, бас маманның, бөлім бастығының тапсрымаларын, соның ішінде жобалық құжаттаманы және есептілік құжатын рәсімдеу бойынша тапсырмаларды орындау;
 • Компанияның біріктірілген менеджмент жүйесіне оны үнемі жақсарту, оны жетілдіру жөніндегі ұсыныстар енгізу, рәсімдемелерді жақсартуға бастамашылық жасау және өзгесі арқылы қолдау көрсету.
Талаптар:
 • «Жылу энергетикасы», «Жылумен жабдықтау және желдету» мамандығы бойынша жоғары білім;
 • Жұмыс тәжірибесі 1 жылдан кем емес; MS Office, AutoCAD бағдарламаларын білу;
 • Жеке қасиеттері: жауапкершілік, тіл табысушылық, күйзеліске төзімділік, орындаушылық, икемділік.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс режимі: 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Банктік, кассалық операциялар және аванстық есеп жөніндегі бухгалтер

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Кәсіпорын кассасына/кассасынан қолма-қол ақша қаражатын қабылдау/беру, кассадағы ақша қаражатының лимитін бақылау, банктегі есеп айырысу шотынан/шотына қолма-қол ақшаны шығару/енгізу;
 • Кассадағы ақша қалдығының лимитін сақтауға бақылау жүргізу;
 • Касса кітабын жүргізу және бастапқы кассалық құжаттарды рәсімдеу;
  1С және “банк-клиент (интернет-банкинг) жүйесінде төлемдерді дайындау, шығару, жүргізу;
 • Банк көшірмесі, төлем тапсырмасы және ақша қаражатын 1С бағдарламасында есептен шығару бойынша операцияларды көрсету;
 • Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп беру;
 • Есеп сомасын есепке алу – компания қызметкерлерінің аванстық есептерін жүргізу;
 • Бастапқы құжаттамаға бақылау жүргізу (өтініш, бұйрық, аванстық есеп, чектер және т.б.), есепті тұлғаның берешегін бақылау ( сома, мерзімдер);
 • Офистік үй-жайларды жалға алу бойынша кірістерді жүргізу және есепке алу;
 • Жалға алушылармен өзара есеп айырысуларды салыстыру, уақтылы төлемнің жүргізілуін бақылау (7 жалға алушылар);
 • Бухгалтерия бөлімінің корреспонденциясымен, соның ішінде атқарушы тұлғалармен жұмыс жасау;
 • Құжаттаманы мұрағаттандыру, бухгалтерия бөлімінің бухгалтерлік анықтамалары бойынша тіркеу жүргізу.
Талаптар:
 • Есеп/аудит/ қаржы бағыты бойынша жоғары білім;
 • Бухгалтерлік есеп саласындағы жалпы еңбек өтілі 3 жылдан кем емес;
 • Аванстық есеп жүргізуде жұмыс тәжірибесінің болуы;
 • Кассалық және банктік операцияларды жүргізу тәжірибесі;
 • Валюталық бақылау саласында банкпен жұмыс тәжірибесі;
 • 1С, Outlook, MS Office; Zoom, Интернет банкингтің әртүрлі вариацияларының тәжірибелі қолданушысы;
 • Жеке қасиеттері: жауапкершілік, тіл табысушылық, үйрену.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс режимі: 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Электр жабдығы және БӨА жөніндегі супервайзер

Қала:

Теңіз

Міндеттер:
 • Механикалық монтаждау жұмыстарының аяқталғаны туралы хабарламалар және мердігер жобасының кестесі негізінде аралап шығуды ұйымдастыру кезінде объектілерді аралап шығу инженерін қолдау үшін объектіні салу, қабылдау-өткізу жөніндегі үйлестірушілермен және объектілерді аралап шығу жөніндегі инженермен өзара әрекет етеді;
 • Аралап шығу кезінде анықталған барлық ақаулықтарды тіркейді;
 • Ақаулық тізімдемесі рәсімінде көрсетілгендей ақау тізімдемесіне қойылатын басқа талаптармен қатар тиісті ақаулық тізімдемесінің қолжетімді болуын қамтамасыз етеді;
 • MCPlus командасына соңғы ақаулық тізімдемесінің (PLI) бекітілген тармақтарын ұсыну арқылы түпкілікті ақаулық тізімдемесі пункттерінің дұрыстығын және олардың MCPlus жүйесіндегі жай-күйін қамтамасыз ету үшін қолдау көрсетеді;
 • Ақаулық тізімдемесі рәсімінде көрсетілгендей ақау тізімдемесіне қойылатын басқа талаптармен қатар тиісті ақаулық тізімдемесінің қолжетімді болуын қамтамасыз етеді;
 • Айқын басшылық жасай отырып, механикалық-монтаждау жұмыстарының аяқталуы алдында және аяқталған кезде аралап шығу жұмыстарына басшылық жасайды;
 • Ақаулық тізмдемесін жасау рәсімінде егжей-тегжейлі сипатталғандай, ақаулық тізімдемесіне қойылатын талаптарды барлық қатысушылардың түсінуін қамтамасыз ету үшін басқарушылармен кездесу;
 • Механикалық-монтаждау жұмыстарын аяқтауға арналған ақаулық тізімдемесінің тарауларын жою мәртебесі туралы мердігердің құрылыс тобына хабарлау үшін күн сайын/апта сайын мердігерлермен кездесуге қатысады.
Талаптар:
 • Жоғары техникалық білім;
 • Жұмыс тәжірибесі: 10 жылдан жоғары;
 • Жүйелерді аяқтау және өткізу процестерін жақсы түсіну – өткізу, қабылдау-өткізу актілерінің кезеңі;
 • Құрылыс сапасы мен атқару сызбаларын пайдалануға беру, механикалық-монтаждау жұмыстарын аяқтау талаптарын түсіну.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс кестесі 28/28.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

ҮБЗ ЖЖ жүйесінің иесі, СПД компрессиясы

Қала:

Теңіз

Міндеттер:
 • Берілген жүйелер үшін іске қосу-баптау жұмыстарын орындауды үйлестіру және БКЖ объектілерін іске қосу тобына сәтті тапсыруды басқару;
 • Пәндер (механикалық жабдық, электр жабдығы, бақылау-өлшеу аспаптары) арасында іске қосу-баптау жөніндегі мердігермен және компанияның (SME)бейінді сарапшыларымен іске қосу-баптау жұмыстарын үйлестіру;
 • Объектілерді іске қосу командасымен өзара әрекет ету және қосалқы қызметтер көрсету үшін ерекше жағдайларда құрылыс мердігерімен өзара әрекет ету.
Талаптар:
 • Жоғары техникалық білім;
 • Жұмыс тәжірибесі: 10 жылдан жоғары;
 • Көмірсутегін өндіру объектілерінде іске қосу – баптау жұмыстарын басқару тәжірибесінің болуы;
 • Пәндер арасындағы іске қосу-баптау жұмыстарын басқару тәжірибесі, бейінді мамандармен жұмыс;
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс кестесі 28/28.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Жүйелерді жинақтау бойынша электр жабдығы учаскесінің үйлестірушісі

Қала:

Теңіз

Міндеттер:
 • ТШО жүйелерді жинақтау бойынша электр жабдығы учаскесінің үйлестірушісінің міндетін атқару;
 • БКЖ жобасына арналған электр-энергиясын өндіру және үлестіру жүйелерін қолданысқа енгізуді басқаруға жауап беруші ЖЖ жөніндегі команданың бір бөлігі болу;
 • Объектіде пайдалануға беру бойынша мамандарды басқаруға және басшылық жасауға көмек көрсету;
 • Іске қосу-баптау жұмыстары бойынша қосалқы мердігерді басқаруға және басшылық жасауға көмек көрсету;
 • Құрылыс және іске қосу-баптау жұмыстары бойынша мердігерден ЖЖ бойынша көлемге қатысты техникалық сұрауларға жауап беру;
 • Жиналыстарды ұйымдастыру және қатысу;
 • Жұмыс қызметі туралы бақылау және есеп беру қажет болған жағдайда жұмыс жағдайы туралы есеп беру;
 • Іске қосу-баптау жұмыстары мәселелері бойынша объектілерді жобалау, пайдалану, салу және аяқтау жөніндегі топтармен өзара әрекет ету;
 • Электр жабдықтарын іске қосу-баптаудың барлық аспектілері бойынша ТШО-ның іске қосу-баптау жұмыстарын жоспарлауға бастапқы деректерді енгізу;
 • Бастапқы деректерді пайдалануға беру жөніндегі жоспарларға енгізу және құжаттарды ресімдеу;
 • Теңіздегі қосалқы станцияларға, ғимараттар мен модульдерге арналған жоғары вольтты және төмен вольтты жабдықтарды пайдалануға беру рәсімдерін қарау немесе дайындау;
 • Таңбаланған элементтер мен тізбектерді іске қосу-баптау бойынша бақылау парақтарын дайындау;
 • Бөлу жүйесін Қазақстан Республикасының талаптарына және нормативтік талаптарға сәйкес пайдалануға беру;
 • Учаскедегі қосалқы станцияларды, монолитті ғимараттарды, технологиялық және коммуналдық жүйелермен байланысты электр жабдықтарын (жоғары және төмен кернеулі қозғалтқыштар, жылытқыштар) пайдалануға беру үшін жауапкершілік алу;
 • Электр жабдығын іске қосуға арналған қосалқы бөлшектердің тізімін келісу;
 • Электр жабдығын пайдалануға беру жоспарын тексеру және қажет болған жағдайда түзетулер туралы хабарлау;
 • Жеткізушілердің ағымдағы сызбаларын және пайдалануға беру жөніндегі құжаттаманы қарау.
Талаптар:
 • Жоғары техникалық білім;
 • Жұмыс тәжірибесі: 10 жылдан жоғары;
 • Ағылшын, орыс және қазақ тілдерін білуі қажет;
 • Жоғары/төмен қысымды үлестіруші құрылғыларды, трансформаторларды, ҮҚК жүйелерін, жиілікті-реттейтін жетектер, резервтік дизель-генераторлар, электрмен жылыту және катодтық қорғаныс (үстемеленген ток), қорғаныс релесі, тізбектер сияқты бастапқы және қайталама жабдықтарға арналған электрлік сынақтар мен процедуралар туралы терең білім;
 • Ажыратқыштар, ағытқыштар, ток және кернеу трансформаторларын қолданысқа беруде мол тәжірибесінің болуы.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс кестесі 28/28.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Алаңдағы ЖЖАБ жөніндегі инженері

Қала:

Теңіз

Міндеттер:
 •  Сызбалар мен басқа да жобалық құжаттарда анықталған құрылыс жөніндегі мәселелерді шешу үшін құрылыстың инженерлік-техникалық сүйемелдеуін жүзеге асырады;
 • Алдын-ала іске қосу-жөндеу жұмыстары және пайдалануға беру кезеңдерінде анықталған пайдалануға беру жөніндегі мәселелерді шешу үшін техникалық қолдауды қамтамасыз етеді;
 • Мердігерге берілген басқа жобалық құжатта көрсетілмеген жетіспейтін техникалық ақпаратты алады;
 • Егер техникалық шарттар мен сызбаларда талап етілсе, материалдардың бекітілуін қамтамасыз етеді;
 • Егер техникалық шарттармен немесе сызбамен рұқсат етілсе, материалды ауыстыруға бағалау жүргізеді және оның баламасын бекітеді;
 • Қате немес ақауы бар конструкцияға бағалау жүргізеді;
 • Қажет болған жағдайда алаңды қарап тексереді;
 • Инженерлік және жобалық құжаттаманың техникалық интерпретациясын қамтитын құрылысқа арналған инженерлік-техникалық қызмет көрсетеді;
 • Инженерлік және жобалық мәселелерді анықтау және шешу үшін бас кеңсенің инженерлік, құрылыс және іске қосу топтарымен тығыз жұмыс істейді.
Талаптар:
 • “Машина жасау” саласындағы жоғары білім;
 • Жұмыс тәжірибесі: 5 жыл;
 • Жабдықтың техникалық шарттары, жоспарлар, ҚСжБӨА, ауа өткізу және БӨА схемасы сияқты инженерлік құжаттаманы білу.
Шарттар:
 • Жұмысқа қабылдау ҚР Еңбек Кодексіне сәйкес;
 • Жұмыс кестесі: 28/28.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Primavera Integration бағдарламашысы

Қала:

Қазақстан, Украина, Ресей

Міндеттер:
 • Primavera P6 EPPM және Primavera P6 Integration API жұмысы бойынша кеңес беру қызметін көрсету;
 • Деректер базасы деңгейінде Primavera P6 EPPM-мен ұқсас қосымшаларды біріктіру бойынша ұсыныс жасау;
 • Primavera P6 EPPM ДБ-ның құрылымы туралы ақпарат беру;
 • Мысал ретінде Primavera P6 EPPM-мен біріктіру бойынша бұрын орындалған жобалар туралы ақпарат беру.
Талаптар:
 • Primavera P6 EPPM-ды білу және жұмыс тәжірибесінің болуы;
 • Primavera P6 Integration API-мен жұмыс тәжірибесінің болуы;
 • Primavera P6 ДБ-ның құрылымын білу;
 • Жеке қасиеттері: жауапкершілік, тіл табысушылық.
Шарттар:
 • Жұмыс режимі: қашықтан жұмыс істеу.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Tiger Team инженер-құрылысшы

Қала:

Теңіз

Міндеттер:
 • Қол жетімді жұмыс бағыттарын тиімді пайдалану үшін жұмыс көлемін түсіну және мердігермен жұмыс істеу;
 • Жұмыстардың барлық көлемдерін тексеру және құрылыс тобы мен Tiger Team іс-қимылдарының басым тізімдерін ұсыну;
 • Tiger Team-қа күнделікті тапсырмаларды (сызбалар, материалдар, рәсімдер және т. б.) орындау үшін барлық ақпаратты ұсыну;
 • Tiger Team-пен байланысты кез-келген мәселелер бойынша жергілікті құрылыс инженерлерін қолдау;
 • Құрылыс және пайдалануға беру бойынша әртүрлі бригадалармен ақаулы тізім бойынша кездесулерді үйлестіру.
Талаптар:
 • Жоғары техникалық білім;
 • Жұмыс тәжірибесі: жобалау, Құрылыс және MCP-де жүйелерді жинақтау саласында 5 + жыл;
 • MS Office бағдарламаларын білу.
Шарттар:
 • Жұмысқа қабылдау ҚР Еңбек Кодексіне сәйкес;
 • Жұмыс кестесі: 28/28
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Жоба инженері

Қала:

Теңіз

Міндеттер:
 • Объектідегі жұмыстарды орындау тобы өкілінің функцияларын орындайды және міндеттердің қауіпсіз және сапалы орындалуын қамтамасыз етеді;
 • Мәселелерді шешу және қабылдау кезінде механикалық жабдықтың, PSSR және басқа да ақаулы ведомостардың бөлігі бойынша ақаулық ведомостарын толтыру;
 • Жобалау міндеттерін дербес шешеді;
 • Жобалау, құрылыс арасындағы өзара әрекеттің негізгі нүктесі ретінде қызмет етеді, жобалау процестерін табысты іске асыруға жауап береді;
 • Басшылық алдында уақтылы есеп беруге жауап береді; орынды жерде инженерлік және құрылыс мердігерлерінің жұмыс барысына бақылау жүргізу және ықпал ету;
 • Жұмыс сапасы мен нәтижелерін бақылау және ықпал ету, сондай-ақ жобаларда мердігер тарапынан қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адам факторы мен қауіпсіздікті ескере отырып жобалау;
 • Өзгерістер мен өзгерістерді басқару процесін бақылауды енгізуге жәрдемдесу және өзгерістерді жою үшін мердігерге ықпал ету.
Талаптар:
 • Жоғары білім: объектілерді жобалау саласындағы дәреже;
 • Бағдарламаларды білу: MS Office;
 • MCP немесе SCP жобаларын әзірлеу тәжірибесінің болуы;
 • Жобалау-конструкторлық жұмыстарды орындау тәжірибесі;
 • FEED/EPC мердігерлерін басқарудың расталған тәжірибесі.
Шарттар:
 • Жұмысқа қабылдау ҚР Еңбек Кодексіне сәйкес;
 • Жұмыс кестесі: 28/28
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

SC құбыр байламы және статика жөніндегі үйлестіруші

Қала:

Теңіз

Міндеттер:
 • SMP үшін іске қосу-реттеу жұмыстарын басқаруға, оның ішінде бу жүйелерін/бу үрлеу жүйелерін іске қосу тәжірибесін басқаруға жауап береді;
 • Жобаны бөлу процесін және MCDR талаптарын қолдайды;
 • Бір уақыттағы жұмыстардың басқа топтарға немесе пәндерге әсерін ескере отырып, SMP-нің барлық салалары үшін PTW авторизациясын басқарады;
 • SMP бақылау тізімдерін, c бақылау парақтарын, ППР және рәсімдерді ресімдейді;
 • Инженерлік, пайдалану құралдарымен өзара әрекет жасау;
 • Енгізу мәселелері бойынша құрылыс және әрлеу бригадаларымен өзара әрекет жасау;
 • SMP пайдалануға берудің барлық аспектілері бойынша ТШО-ны пайдалануға беруді жоспарлауға қатысу;
 • Жабдықтаушыларды сол жерде пайдалануға беру жөніндегі мамандарды басқару және басқару;
 • Қосалқы мердігердің тікелей іске қосу-жөндеу жұмыстарын басқару және жүргізу;
 • Құрылыс және іске қосу-жөндеу мердігерінің құрылыс және іске қосу көлеміне қатысты техникалық сұрауларына жауап береді SC;
 • ККЖ салу / ЭМ және БӨА және пайдалану, іске қосу және пайдалану жөніндегі командаларға қолдау көрсету;
 • SMP жабдықтарын іске қосу үшін қосалқы бөлшектердің тізімін келісу;
 • Жеткізушілердің ағымдағы сызбаларын және пайдалануға беру құжаттамасын тексеру;
 • Инженерлік бөлімдермен SC жұмыс жиналыстарына қатысу;
 • Кестелерді сақтау үшін қажетті персоналдың, материалдар мен жабдықтардың деңгейін бақылау.
Талаптар:
 • Жоғары техникалық білім; жұмыс тәжірибесі 10-15 жыл;
 • Құбыр жүйелері мен механикалық жабдықтарды іске қосу-жөндеу жұмыстарында жұмыс тәжірибесінің болуы;
 • Бағдарламалық қамтамасыз етуді білу: Microsoft Office бағдарламаларын білу;
 • Жүйені, SharePoint және Power BI жинақтау бойынша деректер базасымен танысу;
 • Жүйелерді жинақтауды білу.
Шарттар:
 • Жұмысқа қабылдау ҚР Еңбек Кодексіне сәйкес;
 • Жұмыс кестесі: 28/28
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Электр жабдықтарын пайдалану жөніндегі Инженер

Қала:

Теңіз

Міндеттер:
 • Сызбаларда және басқа да жобалау құжаттарында анықталған құрылыспен байланысты мәселелерді шешу үшін құрылысты инженерлік-техникалық сүйемелдеуді жүзеге асырады;
 • Мердігерге ұсынылған басқа жобалау құжаттамасында көрсетілмеген жетіспейтін техникалық ақпаратты алады;
 • Егер бұл ерекшелік немесе сызбамен талап етілсе, материалдарды келісуді қамтамасыз етеді;
 • Егер бұл сипаттамамен немесе сызбамен келісілген болса, материалды ауыстыруды бағалайды немесе “ұқсас” келісім жасасады;
 • Қате немесе ақаулы дизайнды бағалауды орындайды;
 • Қажеттілігіне қарай учаскені тексеру;
 • Жобаның қолданылатын нормалары мен стандарттарына қойылатын талаптарды біледі;
 • Инженерлік-жобалау құжаттамасын техникалық түсіндіруді қоса алғанда, инженерлік-құрылыс және жобалау қызметтерін көрсетеді;
 • Жобалауға байланысты мәселелерді анықтау және шешу үшін жобалау, салу және пайдалануға беру жөніндегі бас офиспен тығыз ынтымақтастық жасайды.
Талаптар:
 • Электро-техника саласында аккредиттелген дәрежесі бар университеттің түлегі;
 • Инженер-конструктор ретінде 5 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі бар;
 • Техникалық нормалар мен стандарттарды (ҚР және халықаралық), электрмен жабдықтау жүйелеріне арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді (мысалы, SmartPlant Electrical (SPEL), электр жүйелерінің динамикалық режимдерін талдау бағдарламасын (ETAP) және т. б.), сондай-ақ, электр жүйелерінің автоматтандырылған жүйелері мен Trace Calc жылу спутниктері, жарықтандыруды есептеу үшін бағдарламалық қамтамасыз ету.
Шарттар:
 • Жұмысқа қабылдау ҚР Еңбек Кодексіне сәйкес;
 • Жұмыс кестесі: 28/28
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

БӨАжА инженері

Қала:

Теңіз

Міндеттер:
 • Сызбаларда және басқа да жобалау құжаттарында анықталған құрылыспен байланысты мәселелерді шешу үшін құрылысты инженерлік-техникалық сүйемелдеуді жүзеге асырады;
 • Мердігерге ұсынылған басқа жобалау құжаттамасында көрсетілмеген жетіспейтін техникалық ақпаратты алады;
 • Егер бұл ерекшелік немесе сызбамен талап етілсе, материалдарды келісуді қамтамасыз етеді;
 • Егер материал ауыстыруды бағаласа, материалды ауыстыруды бағалайды және “ұқсас” келісуді ұсынады бұл техникалық сипаттамада немесе сызбада рұқсат етілген;
 • Қате немесе ақаулы дизайнды бағалауды орындайды;
 • Қажеттілігіне қарай учаскені тексеру;
 • Жобаның қолданылатын нормалары мен стандарттарына қойылатын талаптарды біледі;
 • Инженерлік-жобалау құжаттамасын техникалық түсіндіруді қоса алғанда, инженерлік-құрылыс және жобалау қызметтерін көрсетеді;
 • Жобалауға байланысты мәселелерді анықтау және шешу үшін жобалау, салу және пайдалануға беру жөніндегі бас офиспен тығыз ынтымақтастық жасайды.
Талаптар:
 • Жоғары техникалық білім;
 • Инженерлік нормалар мен стандарттар (ҚР және халықаралық);
 • Мұнай-газ саласындағы EPC жобаларындағы жұмыс тәжірибесі 5 жыл;
 • Құрылыстағы дала инженері/байланыс тұлғасы ретінде жұмыс тәжірибесі;
 • Техникалық есептерге шолу дайындау тәжірибесі;
 • Өрт және газ жабдығымен жұмыс істеу тәжірибесінің болуы;
 • Аспаптар мен құбырлардың ерекшеліктерін, аспаптар схемаларын білу (P&ID).
Шарттар:
 • Жұмысқа қабылдау ҚР Еңбек Кодексіне сәйкес;
 • Жұмыс кестесі: 28/28
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Жетекші инженер-гидротехник

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Гидротехникалық құрылыстарды жобалау;
 • Техникалық сумен жабдықтау жүйелерін жобалау;
 • Су электр станцияларының (ГЭС) бөгеттерін, объектілері мен ғимараттарын, Су ағызу, су жіберу және су шығару құрылыстарын, туннельдерді, арналарды, сорғы станцияларын, кеме қатынасы шлюздерін, кеме көтергіштерін, доктарды қоса алғанда, айналымдағы техникалық сумен жабдықтау жүйелерін, жерасты суларының мониторингін, су бұру жүйелерін, су ортасының әсеріне ұшырайтын құрылыстарды, су ортасының әсеріне ұшырайтын құрылыстарды жобалау;
 • Су электр станцияларының (СЭС) теңіздер, көлдер мен су қоймалары жағалауларын, өзен арналарының жағалаулары мен түбін су басу мен қирату;
 • Ағысты бағыттайтын және қоршайтын құрылыстар;
 • Өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы ұйымдарының күл-қож үйінділерін және сұйық қалдықтар қоймаларын қоршайтын құрылыстар (бөгеттер);
 • Порттардың жағалаулары, пирстері, айлақтық құрылыстары;
 • Техникалық сумен жабдықтау жүйелерінің құрылыстары, қалдықтар мен сарқынды суларды гидрокөлік, ағартылған су беру жүйелері, арналардағы шайылудан қорғау құрылғылары, таяз теңіз мұнай-газ кәсіпшіліктерінің құрылыстары;
 • Гидротехникалық құрылыстардың есептері, оның ішінде гидравликалық есептеулер;
 • Берілген тапсырмаларды талдау және оңтайландыру;
 • Бөлімдерге тапсырмалар беру;
 • Барлық жобалау алды және жобалау сатыларында гидротехникалық құрылыстарға қатысты бөлімдер мен жобалардың бөліктерін әзірлеу;
 • Орындалған жұмыстарды “Мемсараптама” РМК-мен келісу және қорғау;
 • Байланысты бөлімдермен өзара әрекет ету және кеңес беру;
 • Жобалық және жұмыс құжаттамасының бөлімдеріне басшылықты жүзеге асыру және әзірлеу, жобалау барысын тексеру, жобалау жұмыстарының орындалу мерзімдерін бақылау, туындаған күрделі мәселелерді шешу және Бөлім бастығымен қабылданатын шешімдерді келісу;
 • Ең жаңа жетістіктер, жобалаудың озық отандық және шетелдік тәжірибесі негізінде неғұрлым маңызды жобалық шешімдерді әзірлеу;
  Жобада неғұрлым ілгерінді және үнемді бәсекеге қабілетті жобалық шешімдерді пайдалану туралы ұсыныстар дайындау;
 • Жобаның бөлімдерін (бөліктерін) әзірлеуге арналған тапсырманы тұжырымдау және оларды орындаушыларға беру, сондай-ақ әзірленген жобалық шешімдердің берілген тапсырмаға және нормативтік құжаттарға сәйкестігін тексеру;
 • Салынған объектілерді жобалау, салу және пайдалану тәжірибесін талдау және қорыту, осы негізде жобалау шешімдерінің техникалық-экономикалық деңгейін арттыру жөніндегі іс-шараларды жобалауды жетілдіру және іске асыру жөнінде ұсыныстар дайындау;
 • Қажет болған жағдайда бастапқы деректерді алу, алаңдарды зерттеуге жеке қатысу үшін құрылыс объектілеріне бару, сондай-ақ объектілерді жобалау және салу бойынша әртүрлі мәселелерді сол жерде немесе авторлық қадағалау кезінде шешу;
 • Компанияның біріктірілген сапа менеджментінің жүйесін оны үнемі жақсарту, оны жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу, рәсімдерді жақсартуға бастамашылық ету және т.б. арқылы қолдау.
Талаптар:
 • Жоғары білім;
 • Жұмыс тәжірибесі 7-10 жылдан жоғары;
 • MS Office, Civil 3D, AutoCAD, Revit бағдарламаларын білу;
 • Жеке қасиеттер: жауапкершілік, тіл табысушылық, күйзеліске төзімділік, орындаушылық, икемділік, нәтижеге бағдар.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс кестесі 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Бас геолог

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Жүргізілген далалық зерттеулер мазмұнының толықтығын тексеру;
 • Жүргізілген инженерлік-геологиялық ізденістер бойынша есеп құру;
 • Далалық жағдайлардағы жұмысты қоса алғанда, өзіне бағынышты (тұрақты немесе уақытша) орындаушылардың жұмысына басшылық жасау;
 • Геологиялық жұмыстар өндірісінің жобаларын қарау және келісу үшін дайындау;
 • Өлшеу мен бақылаудың тиімді әдістері мен құралдарын қолдану, далалық және камералдық жұмыстарды жоспарлау, инженерлік-геологиялық ізденістерді қамтамасыз ету жөніндегі нормативтік құжаттарды енгізу бөлігінде геологиялық қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарға техникалық және әдістемелік басшылықты жүзеге асыру және олардың талаптарын сақтау;
 • Тапсырыс берушінің (жобалаушының)техникалық тапсырмасына сәйкес шаруашылық инфрақұрылым объектілері үшін кешенді инженерлік ізденістер бағдарламасын әзірлеу;
 • Құрылысты игеру үшін ауданның (алаңның, жер учаскесінің, трассаның, акватория учаскесінің) табиғи жағдайларын кешенді зерделеу жөніндегі шешімдерді таңдау;
 • Далалық және камералдық жұмыстардың әртүрлі түрлерін ұйымдастыру және оңтайландыру бойынша желілік кестелерді пайдалана отырып, жұмыс бағдарламаларын жасау;
 • Инженерлік ізденістер нәтижелеріне сараптама жүргізуді ұйымдастыру;
 • Инженерлік-геологиялық жұмыстарды орындауға қатысу;
 • Далалық және камералдық жұмыстарды орындау кезінде: инженерлік-геологиялық ақпаратты жинау;
 • Жұмыстардың нақты түрлерін орындау нәтижелері бойынша техникалық құжаттаманы дайындау;
 • Әртүрлі физикалық-географиялық және геологиялық жағдайларда бақылауларды жүйелеу және өңдеу;
 • Tопырақ пен жер асты суларын зертханалық зерттеу бағдарламасын жасау;
 • Құрылыстардың табиғи ортамен өзараәрекеттесуіне кешенді талдау жүргізу және жер асты суларын пайдалану процестеріне басшылық жасау немесе қатысу;
 • Құрылыстың немесе инженерлік жұмыстардың әсерінен табиғи жағдайдың өзгеру болжамын жасау;
 • Бағынышты мамандардың жұмысына ағымдағы және қорытынды бақылауды жүргізу.
Талаптар:
 • Жоғары білім;
 • Жұмыс өтілі 3-5 жыл;
 • Иженерлік-геологиялық ізденістер саласындағы жұмыс тәжірибесі бар;
 • Техникалық есептерді құру, далалық жұмыстарды орындау, сметалық есептерді жасау;
 • MS Office, AutoCAD бағдарламаларын білу;
 • Жеке қаситеттері: жауапкершілік, тіл табысушылық, күйзеліске төзімділік, басшылық, нәтижеге бағдар.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс кестесі 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

ЖЖАК бөлімінің бастығы

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Жұмыс көлемін анықтау мақсатында жобалауға арнлаған тапсырмаларды талдау;
 • Объектіні жобалау бойынша жұмыс көлемін алдын-ала анықтау және жылыту, желдету және кондициялау бөлімінің жұмыстарын жоспарлау;
 • Жұмыстарды орындаудың мүмкін мерзімдерін анықтау;
 • ЖЖК топтары бойынша жұмыстың құрамы мен көлемін анықтау;
 • ЖЖК бөлімшелеріндегі объектілерді жобалаудың кестесі мен технологиялық схемасын жасау;
 • Жобалау (бақылау, басқару) бойынша функцияларды ЖЖК бөлімінің басшылары мен қызметкерлері арасында бөлу;
 • ЖЖК бөлімінің қызметкерлеріне жобалауға арналған тапсырмалар беру;
 • Жобалық құжаттаманы әзірлеуге арналған тапсырмаларды зерттеу және талдау;
 • Құрылысқа арналған алаң бойынша техникалық шарттармен және талаптармен танысу;
 • Байланысты бөлімшелерге арналған ЖЖК тапсырмаларын тексеру;
 • Түсіндірме жазбаны тексеру;
 • Түсіндірме жазбаға қол қою;
 • Сызбаларды тексеру және қол қою;
 • Бөлім әзірлейтін бөлімдер бойынша құжаттаманы мемлекеттік бақылау органдарында қарауға, келісуге және қорғауға қатысу;
 • Тиісті сападағы сметалық құжаттаманы дайындау;
 • Сметалық құжаттаманы әзірлеуге алынған тапсырмаларға талдау жүргізу;
 • Сметалық жұмыстарды жүргізуге ұйымдастырушылық-технологиялық және ақпараттық дайындықты жүзеге асыру:
 • Жұмыстарды орындау құрамы мен көлемін бағалау;
 • Жұмыстардың орындалу мерзімін анықтау;
 • Сметаларды әзірлеуге және жұмыстарды орындаушылар арасында бөлуге ұйымдық-технологиялық құжаттама жасау;
 • Объектілік сметаларды жасау және қол қою;
 • Жиынтық сметалық есепті жасау, белгіленген талаптарға сәйкес лимиттелген, “өзге” және басқа да шығындардың номенклатурасы мен шамасын айқындаудың дұрыстығын тексеру;
Талаптар:
 • Жоғары білім;
 • Жұмыс тәжірибесі 5 жылдан болмауы қажет;
 • MS Office, MagiCAD, Revit, MEP, AutoCAD бағдарламаларын білуі қажет;
 • Жеке қасиеттері: жауапкершілік, тіл табысушылық, күйзеліске төзімділік, орындаушылық, икемділік, нәтижеге бейімділік, белсенділік.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс кестесі 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

БЖТПА инженері

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Объектілерді жобалаудың, салудың және пайдаланудың ең жаңа ғылыми-техникалық жетістіктері, озық отандық және шетелдік тәжірибесі негізінде және жобалауды автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып, жобаның жекелеген бөлімдерін (бөліктерін) белгіленген мерзімде әзірлеу;
 • Жобалық шешімдерді әзірлеуге арналған тапсырмаларды дайындауға қатысу;
 • Жобалауға арнлаған бастапқы деректерді жинауға, жобалаудың барлық кезеңіндегі техникалық мәселелерді шешуг қатысу;
 • Қабылданатын жобалық шешімдерді жобаның басқа бөлімдері (бөліктері) бойынша жобалық шешімдермен байланыстыру;
  Жабдықты, кабель өнімдерін іріктеуді жүзеге асыру және өз шешімдерін аға инженермен, жетекші инженермен келісу;
 • Әзірленетін жобалар мен техникалық құжаттаманың жобалау бойынша стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға, сондай-ақ оларды әзірлеу тапсырмасына сәйкестігін қамтамасыз ету;
 • Шарттық және сметалық құжаттаманы жасау үшін материалдарды дайындау;
 • ҚР нормативтеріне сәйкес ТЭН әзірлеу және шетелдік жобаларды бейімдеу кезінде жетекші инженердің келісімі бойынша аналогтар мен техникалық шешімдерді іріктеуді жүргізу;
 • Жетекші инженер тексергеннен кейін, әзірленген жобалық шешімдерді байланысты бөлімшелермен келісу;
 • Бөлімнің және жобалауды басқару блогының техникалық жиналыстарына қатысу;
 • Орындалған жұмыстар туралы есептерді уақтылы құру, сондай-ақ орындалған жұмыстар туралы есептерді белгіленген мерзімде жасау, сондай-ақ жобалау кезінде пайдалану мақсатында ұқсас жұмыстарды орындаудың отандық және шетелдік озық тәжірибесін зерделеу;
 • Аға инженердің, жетекші инженердің, бас маманның, бөлім бастығының, оның ішінде жобалау құжаттамасы мен есептілік құжаттарын ресімдеу және тапсыру жөніндегі тапсырмаларын орындау;
 • Өз жауапкершілігінің шектерінде жабдықтарды жеткізушілермен өзара әрекет ету;
 • Өзінің жауапкершілік шектерінде іскерлік хат алмасуды жүргізу, жобалық құжаттаманы мұрағатқа тапсыруды қамтамасыз ету;
 • Заңмен қорғалатын қызметтік, коммерцилық және басқа да құпия ақпараттарды жария етпеу;
 • Компанияның біріктірілген сапа менеджментінің жүйесін оны үнемі жақсарту, оны жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу арқылы қолдау және т.б.
Талаптар:
 • Жоғары білім;
 • Жұмыс тәжірибесі 2 жылдан кем емес;
 • MS Office, AutoCAD бағдарламаларын білу;
 • Жеке қасиеттері: жауапкершілік, орындаушылық, нәтижелі жұмысқа бейімділік.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс кестесі 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

СҚБ жетекші инженері

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Жоба кезеңінің сызбаларын және жұмыс сызбаларын, схемасын әзірлеу және есептеулерді орындау;
 • Жобалауға арналған бастапқы деректерді жинау және алу бойынша жеке тапсырмаларды орындау;
 • Бас маманның тапсырмасы бойынша объектінің барлық кешені бойынша қабылданған қағидаттық шешімдерді басшылыққа ала отырып, оның мамандығына сәйкес келетін жобаның бөлігін немесе бөлімін әзірлеуді, онымен жұмыс істейтін инженерлер үшін неғұрлым жауапты сызбаларды, эскиздер мен эскиздерді орындауды жүргізу;
 • Бас маманмен негізгі шешімдерді келісу; байланысты бөлімдерден түсетін тапсырмаларды қабылдау және беру;
 • Тапсырмада байқалған кемшіліктер туралы тікелей бас маманды хабардар ету;
 • Бас маманның ескертулерінен және бақылау нормаларынан кейін жобалау материалдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
 • МЕМСТ-тарды, каталогтарды, материалдар мен бұйымдарға арналған стандарттарды, үлгілік жобалық шешімдерді, қайта қолдануға арналған сызбаларды қолдану;
 • Бұрын орындалған жобалар бойынша жіберілген қателерді талдау нәтижелерін және оларды қайталамау бойынша ұсынымдарды назарға алу;
 • Жобаның жобалау бойынша техникалық және байланысты бөлімшелердің тапсырмаларына сәйкес келуін қамтамасыз ету;
 • Өзіне жүктелген өндірістік тапсырмалардың қажетті сапада және белгіленген мерзімде орындалуын қамтамасыз ету;
 • Жобалау кезінде қолданыстағы құрылыс нормалары мен қағидаларын ұстану;
 • Өндірістік процестер бойынша технологиялардың үнемі жақсаруына жәрдемдесу;
 • Тапсырылған жұмысты жедел орындау бойынша жәрдем көрсету және шараларды қабылдау;
 • Құрылыс объектілерінің ландшафтпен және қолданыстағы құрылыстармен ұштастыра отырып, принципті қала құрылысы, сәулет-көркемдік және сәндік шешімдерінің нұсқаларын дайындау;
 • Байланысты бөлімшелерде принципті сәулет шешімінің эскиздік нұсқасын келісу;
 • Ғимараттардың, құрылыстардың конструктивтік шешімдерінің нұсқаларын пысықтау;
 • Объектілерді инженерлік және көтергіш – көлік жабдықтарымен жарақтандыру бойынша шешім нұсқаларын пысықтау;
 • Инженерлік желілер мен коммуникациялардың конструктивтік шешімдері бойынша нұсқаларын пысықтау;
 • Шу мен вибрациядан қорғау бойынша сәулет-жоспарлау іс-шараларын әзірлеу, оның ішінде: үй-жайлардың жобасын өзгерту және оқшаулау, үй-жайдан жабдықты алып тастау және басқалар;
 • Әзірленетін жобалық құжаттаманың ҚР-да қолданылатын бейінді нормативтік-техникалық актілердің талаптарына және жобалауға арналған тапсырмада көрсетілген қосымша нормативтік және басшылық құжаттарға сәйкестігін қамтамасыз ету (егер соңғысы ҚР-да қолданылатын қауіпсіздік нормаларына қайшы келмейтін қосымша талаптарды қамтыса немесе осы нормаларды қатаңдатса);
 • Жобаны әзірлеу үшін алынған бастапқы деректерді уақтылы қарастыру;
 • Жетекші инженер-құрылысшыға орындалған жұмыстар бойынша белгіленген есептілікті құру;
 • Бас маманның, бөлім бастығының жеке тапсырмаларын орындау, соның ішінде жобалық құжаттаманы және есептілік бойынша құжаттарды рәсімдеу және өткізу;
 • Заңмен құпия түрде қорғалатын қызметтік, коммерциялық және өзге ақпараттарды жария етпеу;
 • Компанияның біріктірілген сапа менеджментінің жүйесін оны үнемі жақсарту, оны жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу арқылы қолдау және т.б.
Талаптар:
 • Жоғары білім;
 • Жұмыс тәжірибесі 3 жылдан кем емес;
 • MS Office, AutoCAD, Лира бағдарламаларын білу;
 • Жеке қасиеттері: жауапкершілік, тіл табысушылық, орындаушылық, нәтижелі жұмысқа бейімділік.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс кестесі 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

БӨАжА инженері

Қала:

Атырау

Міндеттер:
 • Техникалық құжаттаманы әзірлеу, бұл ретте оның техникалық тапсырмаларға, МЕМСТтарға, ССТтарға, нормаларға, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау және өнеркәсіптік санитария қағидаларына, өндіріс технологиясының талаптарына сәйкес болуын қамтамасыз ету;
 • Техникалық есептеулерді орындау;
 • Тапсырмаларды орындаған кезде қажетті материалды қолдана отырып, қабылданатын шешімдердің тиімділігін экономикалық және техникалық көзқарастардан есепке алу;
 • Құрылыс-монтаждау жұмыстарын авторлық және техникалық қадағалауға қатысу;
 • Орындалатын жұмысқа қатысты жаңа техникалық әдебиетті, стандарттарды, қағидаларды, нормаларды, нұсқауларды жүйелі түрде зерделеу;
 • Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияға қатысы бар технологиялық және өзге ақпаратты жария етпеу;
 • Өзінің тікелей басшысына атқарылған жұмыс, алдағы жұмыс жоспарлары, жұмысқа қатысты барлық төтенше жағдайлар туралы хабарлау.
Талаптар:
 • Жоғары білім;
 • Жұмыс тәжірибесі: 3 жылдан бастап;
 • Бағдарламаларды білу: AutoCAD, MS Word, MS Excel;
 • Жеке қасиеттері: жауапкершілік, тіл табысушылық, күйзеліске төзімділік.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс режимі: 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Экономика және бизнесті дамыту жөніндегі басқарушы директордың орынбасары

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Компанияны дамыту және қайта құрылымдау жөніндегі нақты бағдарламаларды дайындау, қаржылай қамтамасыз ету мүмкіндіктерін талдау;
 • Компанияны дамыту жобаларын іске асырудан тиімділіктің есептелуін ұйымдастыру;
 • Бизнестің жаңа бағыттарын игеру, жаңа нарықтарды игеру жөніндегі ұсыныстарды дайындау, компанияны техникалық және әкімшілік жаңғырту жобаларын әзірлеу;
 • Компанияның экономикалық қызметі мен қаржылық жоспарларының ұзақ мерзімді стратегиясын айқындау;
 • Басқарушылық есептілікті талдау;
 • Ресурстарды пайдаланудың неғұрлым үлкен тиімділігіне қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында шарттарды талдау;
 • Көрсетілетін қызметтердің тиімділігін және ұтымдылығын, сапасын арттыруға және қызметтердің жаңа түрлерін игеруге, материалдық, еңбек және қаржылай ресурстарын оңтайлы пайдалана отырып, жоғары түпкі нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған компанияның экономикалық қызметін жүзеге асыру бойынша жұмысты орындау;
 • Көрсетілетін қызметтер көлемдерінің артуын және пайданың ұлғаюын қамтамасыз ету мақсатында компанияның шаруашылық-қаржылық, өндірістік және коммерциялық қызметінің жобаларын (бизнес-жоспарлар) әзірлеу үшін бастапқы деректердің дайындалуын ұйымдастыру;
 • Көрсетілетін қызметтер, көрсетілетін қызметтердің спектрін кеңейту, озық техника мен технология үшін қажетті материалдық, еңбек және қаржылай шығыстар бойынша есептерді орындауды ұйымдастыру;
 • Компанияның және оның бөлімшелерінің шаруашылық қызметін экономикалық талдау, резервтерді айқындау, үнемдеу режимін қамтамасыз ету, көрсетілетін қызметтердің ұтымдылығын, бәсекеге қабілеттілігін, еңбек өнімділігін арттыру, қызметтерді көрсету кезіндегі шығындарды азайту, шығындар мен өнімсіз шығыстарды жою, сонымен қатар көрсетілетін қызметтердің спектрін кеңейту мүмкіндіктерін айқындау жөніндегі шараларды дайындау;
 • Еңбек пен өндірісті ұйымдастырудың, жаңа техника мен технологияны, рационализаторлық ұсыныстар мен өнертабыстарды ендірудің экономикалық тиімділігін айқындау;
 • Әзірленген өндірістік-шаруашылық жоспарларды қарауға, ресурстарды үнемдеу бойынша жұмыстарды жүргізуге, жоспарлы және есепті құжаттаманы ендіруге және жетілдіруге қатысу;
 • Компания мен оның бөлімшелерінің өндірістік қызметі нәтижелерінің экономикалық көрсеткіштерін есепке алып отыру;
 • Мерзімді есептілікті белгіленген мерзімдерде дайындау;
 • Компанияның серіктестермен, тапсырыс берушілермен / әлеуетті
  тапсырыс берушілермен өзара қарым-қатынасының хронологиясын жүргізу бойынша жұмысты бақылау және ұйымдастыру.
Талаптар:
 • Жоғары білім (экономикалық, қаржы);
  жұмыс тәжірибесі басшылық лауазымдарда 5 жылдан бастап;
 • Ағылшын тілін білуі: upper-intermediate және жоғары;
 • Шетелдік Компаниялардағы жұмыс тәжірибесі (болғаны жөн);
 • MS Office (excel-ілгерінді деңгей), Power BI (білгені жөн) бағдарламаларында еркін жұмыс істеу;
 • Жеке қасиеттері: жауапкершілік, жинақылық, күйзеліске төзімділік, тіл табысушылық.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс режимі: 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Сумен қамту және су бұру жөніндегі жетекші инженер

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Сумен қамту, су бұру, өртке қарсы сумен қамту бөлімі бойынша негізгі жобалық шешімдерді әзірлеуге қатысу және қабылдау;
 • Сумен қамту және су бұру бойынша ішкі және сыртқы желілерді гидравликалық есептеу;
 • Су дайындау және сарқынды суларды тазарту бойынша жабдықтарды іріктеу;
 • Жобалау үшін бастапқы деректерді жинау және алу.
Талаптар:
 • Жоғары білім;
 • Сумен қамту және су бұру бойынша сорғы станциялары мен резервуарларды жобалау тәжірибесі;
 • Іссапарға бару мүмкіндігінің болғаны жөн;
 • Жеке қасиеттері: жұмысқа деген риясыз көзқарас, жауапкершілік, тіл табысушылық, командада жұмыс істей білу.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс режимі: 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Сумен қамту және су бұру жөніндегі бас маман

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Сумен қамту, су бұру, өртке қарсы сумен қамту бөлімі бойынша негізгі жобалық шешімдерді әзірлеу;
 • Сараптамаға дейін жобалық шешімдерді қорғау;
 • Су дайындау және сарқынды суларды тазарту бойынша жабдықтарды іріктеу;
 • Сумен қамту және су бұру бойынша ішкі және сыртқы желілерді гидравликалық есептеу;
 • Сумен қамту және су бұру бойынша сорғы станциялары мен резервуарларды жобалау;
 • Жобалау үшін бастапқы деректерді жинау және алу.
Талаптар:
 • Жоғары білім;
 • Өндірістік объектілер үшін жобаларды орындаудағы жұмыс тәжірибесі;
 • Бағдарламаларды білу: MS Office, AutoCAD;
 • Іссапарға бару мүмкіндігінің болғаны жөн;
 • Жеке қасиеттері: жұмысқа деген риясыз көзқарас, жауапкершілік, тіл табысушылық, командада жұмыс істей білу.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс режимі: 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Бизнесті дамыту жөніндегі менеджер

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Қызметтерді ұсынуға арналған сұратуларды алуға қатысу, тендерге қатысу туралы ұсыныстарға мониторинг жүргізу;
 • Тендерге қатысу орындылығын талдау және талдау нәтижелері бойынша басшылық үшін тиісті ақпарат пен материалдарды дайындау;
 • Қажетті конкурстық құжаттаманы сұрату, оның талаптарын зерделеу және ақпараттық қолдау көрсету;
 • Қалыптастырылған тендерлік пакеттің компанияның тендерлік ұсыныстарын дайындау жөніндегі ішкі рәсімдемелердің талаптарына, сонымен қатар тапсырыс беруші тендерге қатысушыларға арналған нұсқаулықтарда немесе ұқсас сипаттағы құжаттарда көрсеткен талаптарға толық сәйкес болуын есепке ала отырып, тендерлер үшін тендерлік ұсынысты қалыптастыру және жиынтықтау және кейіннен ресімдеу;
 • Өтінімдердің техникалық бөлімін қолданыстағы заңнамаға сәйкес болуы тұрғысынан талдау;
 • Дипломатиялық хат алмасу, тендерді ұйымдастырушылармен келіссөздер жүргізу, құжаттаманы түсіндіру;
 • Құжаттар пакетін дайындауға ақпараттық қолдау көрсету және қатысу;
 • Тиісті тендерлік құжаттаманы дайындау үшін бөлімдермен жұмысты үйлестіру;
 • Тендерлік пакеттің құжаттарын тендердің талаптарына сәйкес болуы тұрғысынан талдау және кейіннен ресімдеу;
 • Тендерлерге қатысу үшін жеткізу талаптары, кепілдіктер, қажетті сертификаттар, лицензиялар туралы хабардар ету;
 • Құжаттаманы тапсырыс берушіге қарау үшін жіберу;
 • Тендерлік өтінімді қарау процесін тендердің қорытындысы жарияланғанға дейін бақылау;
 • Жаңа тендерлер мен жобаларды іздестіруге қатысу;
 • Тендердің нәтижелері жөніндегі есептілік;
 • Апта сайынғы белгіленген есептілікті жүргізу;
 • Серіктестермен және әлеуетті тапсырыс берушілермен кездесулерді дайындау және өткізу;
 • Компанияның біріктірілген менеджмент жүйесіне оны үнемі жақсарту, оны жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды енгізу, рәсімдемелерді жақсартуға бастамашылық жасау және өзгесі арқылы қолдау көрсету;
 • Өзінің тікелей басшысының жекеленген қызметтік тапсырмаларын орындау;
 • Атқарушылық және еңбек тәртібін сақтау.
Талаптар:
 • Жоғары білім;
 • Тендерлік бөлімдегі жұмыс тәжірибесі (болғаны жөн);
 • Microsoft Office, Outlook бағдарламаларын білу;
 • ТЭН мен жұмыс жобасын ажырата білу (міндетті емес, бірақ артықшылық болады);
 • Негізгі дағдылары/қабілеттері: сауатты сөйлей білу, таныстырылымдарды жасау;
 • Жеке қасиеттері: жауапкершілік, тіл табысушылық, күйзеліске төзімділік, бір уақытта бірнеше міндетті орындай білу, шығармашылық.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс режимі: 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Жоба басқарушысы

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Тапсырыс берушінің алдында инженерлік топтың мүддесіне өкілдік ету;
 • Клиент ұсынған тұжырымдаманың/базалық жобаның тексерілуін және ескертулердің берілуін үйлестіру;
 • Тұжырымдамалық/базалық жоба кезеңдерінде құрылысқа бекітілді статусына дейін жобалау жұмысын басқару;
 • Компанияда бекітілген қажетті есептілікті басқару және кестеге сәйкес жобалық құжаттаманың уақтылы ұсынылуын қамтамасыз ету;
 • Жоба бойынша өзгертулерді енгізу процестері мен рәсімін басқару;
 • Ұсынылатын өзгертулерді жобалау жұмыстарының көлемінде және тиісті шығындар мен мерзімдерді бағалау;
 • Компания мен жобаның сапаны бақылау талаптарына сәйкес болуын қамтамасыз ету;
 • Жобаның шарттың міндеттерге сәйкес болуын тексеру;
 • Жобалау жұмыстарын жоспарлау және персоналға деген қажеттілікті анықтау, жобаның ұйымдастырылуын қамтамасыз ету;
 • Жобаның жоспарлануын және жобаны іске асыру үшін қажетті бүкіл қызметті бақылау, уақыттың, шығындар мен сапаның келісілуін және бақылануын қамтамасыз ету;
 • Жобалау және сатып алу бойынша жұмысты тікелей басқару/үйлестіру;
 • Жоба үшін материалдарға және/немесе жабдықтарға арналған өтінімдердің шығарылуын үйлестіру;
 • Жұмыстың орындалуын бақылау және қажетіне қарай басымдылықтарды ауыстыра отырып, кідірістерді, бюджеттің артуын және сапа саласында белгіленген мақсаттарға қайшы келетін жағдайларды болдырмау немесе барынша азайту үшін талап етілуі мүмкін кез келген шараларды қабылдау;
 • Белгіленген жобалау тапсырмасына сәйкес жоба бойынша техникалық құжаттаманың уақтылы ұсынылуын қамтамасыз ету;
 • Жоспарланған кестеге сәйкес Тапсырыс берушіге жұмыстардың барысы туралы есептердің шығарылуын қамтамасыз ету;
 • Тапсырыс берушіге ақпараттық және қызметтердің уақтылы ұсынылуын қамтамасыз ету;
 • ҚР нормативтік талаптарының, Тапсырыс беруші сипатқұжаттарының, техникалық тапсырмалары мен рәсімдерінің сақталуын қамтамасыз ету;
 • Жобалау кезіндегі тәуекелдердің және тәуекелдерді шешу/болдырмау/жеңілдету қағидаттарының бағалануын қамтамасыз ету;
  Мердігер мен компанияның арасында деректер мен ақпараттың үздіксіз және тиімді берілуін қамтамасыз ету;
 • Басқарушылық ақпаратпен тиімді алмасу мақсатында әріптестермен және барлық мүдделі тараптармен қарым-қатынас орнатуды қамтамасыз ету;
 • Жобалау кезінде ДЕҚОҚ және өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі барлық тиісті рәсімдердің қолданылуын қамтамасыз ету;
 • Компанияның біріктірілген сапа менеджменті жүйесін үнемі жақсарту, оны жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды енгізу, рәсімдемелерді жақсартуға бастамашылық білдіру және өзгесі арқылы оны қолдау.
Талаптар:
 • Жоғары білім;
 • Жұмыс тәжірибесі 5 жылдан бастап;
 • MBA дипломының, Project Management Professional бойынша сертификаттардың бар болуы;
 • MS Office, Outlook, Primavera, MS Project бағдарламаларын білу;
 • Жеке қасиеттері: командада жұмыс істей білу, тіл табысушылық, күйзеліске төзімділік, бастамашылдық.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс режимі: 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz

Үш өлшемді технологиялар бөлімінің басшысы

Қала:

Алматы

Міндеттер:
 • Бөлім жобалау, автоматтандырылған жобалау жүйелерін жасау және қолданысқа ендіру бойынша орындайтын барлық жұмыстарға ұйымдық-әдістемелік басшылық етуді қамтамасыз ету;
 • Пайдалану мүмкіндіктерін анықтау, сонымен қатар ұйымда жобалау жүйелеріне қызмет көрсету проблемаларын зерделеу мақсатында осы жүйелерді зерттеуді ұйымдастыру;
 • Бекітілген техникалық тапсырмаларға сәйкес кіші жүйелер мен жобалау жүйелерінің компоненттерін жасау мен дамытуды, жіктегіштерді әзірлеуді, бөлшектерді, сызбаларды, бөлшектердің тораптарын және т.б. конструкторлық-технологиялық талдауды басқару;
 • Үдемелі әдістерді, ақпараттық-іздестіру жүйелерін пайдалана, құжаттарды оңтайландыра, олардың мазмұны мен құрылымын ұтымды ете отырып, конструкторлық және технологиялық мақсаттағы анықтамалық-ақпараттық қорды құру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
 • Конструкторлық және технологиялық бөлімдермен бірлесіп автоматтандырылған жобалауды зерттеу мен талдауды, өндірісті конструкторлық және технологиялық дайындаудың ақпараттық моделін әзірлеуді ұйымдастыру;
 • Кіші жүйелер мен жобалау жүйелерінің компоненттерін ақпараттық қамтамасыз етуге қатысты нұсқаулықтарды, әдістемелік және нормативтік құжаттарды әзірлеуге, желілік кестелерді әзірлеуге, технологиялық процестерді құрылымдау және жобалау жүйелерін жетілдіруге басшылық ету;
 • Жобалау жүйелерін қабылдану сынаудан өткізуді, жүйенің үздіксіз жүмыс істеуін қамтамасыз ету және жұмыс процесінде туындайтын бұзушылықтарды жою жөніндегі жедел шараларды қабылдау;
 • Жобалау жүйелерінің сапасы мен сенімдігін арттыру, оны қолдану саласын кеңейту, пайдаланылатын техникалық құралдарды жаңғырту жөніндегі іс-шараларды әзірлеу;
 • Ұйымның бөлімшелеріне 3Д ортасында жобалау бөлігінде әдістемелік көмек көрсету;
 • Бөлімге бекітілген жабдықтарға профилактикалық қызмет көрсету кестелерінің жобаларын әзірлеу;
 • Бөлімдегі барлық жұмыстарға әкімшілік-техникалық басшылық ету, жобалауды басқару блогы мен компания басшылығы шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;
 • ҮТБ бөлімі орындайтын барлық жұмыстарға ұйымдық-әдістемелік басшылық етуді қамтамасыз ету;
 • Бөлімге жүктелген өндірістік тапсырмалардың қажетті сапада белгіленген мерзімдерде орындалуын қамтамасыз ету;
 • Жұмыстардың көлемі жөніндегі бекітілген жоспардың орындалуын қамтамасыз ету;
 • Өндірістік процестер технологиясын үнемі жетілдіру;
 • Жобаның бас инженерлері мен байланысты бөлімдерден жобалық құжаттаманы әзірлеуге арналған тапсырмаларды уақтылы алу үшін шараларды қабылдау;
 • Жұмыстардың көлемдерін анықтау мақсатында жобалауға арналған тапсырмаларды талдау;
 • Жоспарға және объектіні жобалау бойынша жұмыстар кестесіне сәйкес жұмыстарды орындаушылардың арасында оңтайлы бөлу және бөлімдегі жұмыстарды жоспарлау;
 • Бөлімнің ішіндегі жұмыстарды орындау кестелерін орындау барысын бақылау;
 • Бөлімдегі жоғары өндірістік көрсеткіштер мен еңбектің өнімділік деңгейін қамтамасыз ету;
 • Бөлімнің жұмыскерлерін басқару;
 • Жобаны әзірлеу үшін алынған бастапқы деректерді уақтылы қарау, олардың мерзімінде орындалуын қамтамасыз ету үшін жобалау жұмыстарының көлемдерін белгілеу;
 • Штаттық кестеге сәйкес бөлімді жұмыскерлермен жиынтықтау жөніндегі шараларды қабылдау;
 • Бас директордың жобалау жөніндегі орынбасары – Бас инженер берген өкімдердің, бұйрықтар мен тапсырмалардың уақтылы орындалуын бақылау.
Талаптар:
 • Жоғары білім;
 • Жұмыс тәжірибесі: 7-10 жыл;
 • Бағдарламаларды білу: Гексагон (SP3D, SPF, басқасы), Авева, Автодеск, PDMS, басқасы;
 • 3Д ортасында жобалай білу.
Шарттар:
 • Ресімдеу ҚР ЕК-ға сәйкес;
 • Жұмыс кестесі 5/2.
Байланысу:

эл. пошта: job@kgnt.kz