3Д жобалау — дизайнерлік жобаларды үш өлшемде визуалдаумен айналысатын компьютерлік графиканың тарауы. Бұл технологияны қолдану аясы ауқымды: үйлерді үш өлшемді визуалдаудан бастап әртүрлі технологиялық объектілердің 3d-жобаларына дейін.

3d-жобалаудың басты артықшылығы – түпкілікті нәтиженің көрнекілігі, ол кезде тапсырыс беруші жобаны әртүрлі көптеген түсініксіз сызбалар түрінде емес, бұруға болатын және жақындата отырып және әртүрлі бұрышта көруге болатын шынайы фотосурет түрінде көре алады. Бұл ретте осы 3d-жоба статикалық болып табылмайды — тапсырыс берушінің өтініші бойынша оған қажетті өзгертулер енгізуге және олардың нәтижелерін, соның ішінде практикалық іске асыру мүмкіндігін бірден бағалауға болады. Бұл ретте объектіні визуалдаумен қатар тиісті жобалық құжаттама қалыптастырылады.

Әрине, 3д-жобалауды жаппай тарату компьютерлік техника өнімділігінің артуы мен арнайы бағдарламалық жасақтаманың жасалуының арқасында мүмкін болды. Объектілердің кез келген түрін жобалау саласында бәсекеге қабілетті болу үшін инженер, дизайнер немесе сәулетші заманауи бағдарламалардың мүмкіндіктерін тиімді қолдана ала білуі тиіс. Бұл тапсырыс берушіге 3д-модельді көрнекі түрде көрсетіп қоймай, объект жасалып қойған сәтке қарағанда жобалау кезеңінде есепке алып, түзету едәір оңай болатын көптеген қателерге жол бермеуге мүмкіндік береді.

Қазіргі таңда өнеркәсіптің көптеген салаларындағы қызметтің жобалау және жобалау-конструкторлық салаларында автоматтандандырылған үш өлшемді модельдеу жүйелерін қолдана отырып, жаңа жұмыстарды жүргізу технологиялары өту орын алып жатыр. Қалыптасқан тәжірибе жеке алған кәсіпорында әртүрлі жобалау пәндерінің қызметін автоматтандыру үшін бір-біріне біріктірілмеген әртүрлі платформаларға негізделген, бірнеше үш өлшемді модельдеу жүйесінің ендірілуі мүмкін екендігін көрсетеді. Бұл ретте жеке алынған маманды автоматтандыру мәселесі жақсы шешіліп жатыр, мамандардың бір пәннің шектерінде өзара әрекет етуі қанағатты түрде шешілуде және елеулі қосымша инфестицияларсыз әртүрлі пәндердің өзара әрекет ету мәселесін шешу мүлде мүмкін емес.

Жобалау процесінде көптеген коллизиялар, қабаттасулар, қателер туындайды. Соның салдарынан құрылыс кезеңінде қажет болатын қайта жасау жұмыстары (металда және бетонда) елеулі қаржы шығындарына және объектіні пайдалануға ендіру мерзімдерінің бұзылуына әкеп соғады. Үш өлшемді модельдермен жұмыс істеу жүйесі осы қателерді бірден көріп, жобаны жасау кезеңінде жоюға (барынша азайтуға) мүмкіндік береді. Бір институттың жобасын ашып, екінші жобаны «жүктеп», олардың шын мәнінде қалай көрінетіндігін байқауға болады.

3Д жобалау — дизайнерлік жобаларды үш өлшемде визуалдаумен айналысатын компьютерлік графиканың тарауы. Бұл технологияны қолдану аясы ауқымды: үйлерді үш өлшемді визуалдаудан бастап әртүрлі технологиялық объектілердің 3d-жобаларына дейін.

3d-жобалаудың басты артықшылығы – түпкілікті нәтиженің көрнекілігі, ол кезде тапсырыс беруші жобаны әртүрлі көптеген түсініксіз сызбалар түрінде емес, бұруға болатын және жақындата отырып және әртүрлі бұрышта көруге болатын шынайы фотосурет түрінде көре алады. Бұл ретте осы 3d-жоба статикалық болып табылмайды — тапсырыс берушінің өтініші бойынша оған қажетті өзгертулер енгізуге және олардың нәтижелерін, соның ішінде практикалық іске асыру мүмкіндігін бірден бағалауға болады. Бұл ретте объектіні визуалдаумен қатар тиісті жобалық құжаттама қалыптастырылады.

Әрине, 3д-жобалауды жаппай тарату компьютерлік техника өнімділігінің артуы мен арнайы бағдарламалық жасақтаманың жасалуының арқасында мүмкін болды. Объектілердің кез келген түрін жобалау саласында бәсекеге қабілетті болу үшін инженер, дизайнер немесе сәулетші заманауи бағдарламалардың мүмкіндіктерін тиімді қолдана ала білуі тиіс. Бұл тапсырыс берушіге 3д-модельді көрнекі түрде көрсетіп қоймай, объект жасалып қойған сәтке қарағанда жобалау кезеңінде есепке алып, түзету едәір оңай болатын көптеген қателерге жол бермеуге мүмкіндік береді.

Қазіргі таңда өнеркәсіптің көптеген салаларындағы қызметтің жобалау және жобалау-конструкторлық салаларында автоматтандандырылған үш өлшемді модельдеу жүйелерін қолдана отырып, жаңа жұмыстарды жүргізу технологиялары өту орын алып жатыр. Қалыптасқан тәжірибе жеке алған кәсіпорында әртүрлі жобалау пәндерінің қызметін автоматтандыру үшін бір-біріне біріктірілмеген әртүрлі платформаларға негізделген, бірнеше үш өлшемді модельдеу жүйесінің ендірілуі мүмкін екендігін көрсетеді. Бұл ретте жеке алынған маманды автоматтандыру мәселесі жақсы шешіліп жатыр, мамандардың бір пәннің шектерінде өзара әрекет етуі қанағатты түрде шешілуде және елеулі қосымша инфестицияларсыз әртүрлі пәндердің өзара әрекет ету мәселесін шешу мүлде мүмкін емес.

Жобалау процесінде көптеген коллизиялар, қабаттасулар, қателер туындайды. Соның салдарынан құрылыс кезеңінде қажет болатын қайта жасау жұмыстары (металда және бетонда) елеулі қаржы шығындарына және объектіні пайдалануға ендіру мерзімдерінің бұзылуына әкеп соғады. Үш өлшемді модельдермен жұмыс істеу жүйесі осы қателерді бірден көріп, жобаны жасау кезеңінде жоюға (барынша азайтуға) мүмкіндік береді. Бір институттың жобасын ашып, екінші жобаны «жүктеп», олардың шын мәнінде қалай көрінетіндігін байқауға болады.

Қазіргі уақытта 3D жағдайында жобалауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін көптеген әртүрлі бағдарламалық өнімдер бар. КГНТ-ның мамандары өздерінің күнделікті қызметінде көптеген бағдарламалық кешендерді қолданып келеді. Осы кешендердің бірі SmartPlant болып табылады. SmartPlant 3D жиырма жыл ішіндегі кәсіпорындарды жобалауға арналған неғұрлым үдемелі БЖ – деректерге бағдарланған және қағидалармен белгіленетін Intergraph компаниясынан келесі буынның шешімі. Ол қолданыстағы деректерді сақтай және оларды пайдалану/қайта пайдалану үшін неғұрлым жарамды қыла отырып, инженерлік жобалау процестерін оңтайландырады. Бұл кәсіпорынды жобалау және оның жұмысқа жарамдылығын бүкіл жұмыс атқару мерзімі ішінде сақтау үшін барлық мүмкіндіктерді қамтитын кешенді шешім. Жағдайды болжау мүмкіндігі өзгерістерді үздіксіз, бірізді бақылауды қамтамасыз етеді.

SmartPlant 3D обеспечивает интеллектуальное сопоставление с базой данных проекта, поддерживая такие функции как: обнаружение помех, генерирование чертежей, создание фильтров просмотра, отправку запросов и доступ к данным о характеристиках.