Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player


Денсаулық, Еңбек және Қоршаған Ортаны қорғаудың аспектері "КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС" ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИЯСЫ" ЖШС-ның (КГНТ) жалпы табысына жолдағы ең маңызды құндылық болып табылады.
"КГНТ" компаниясы денсаулық, еңбек және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі жұмысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы, идаралық нормативтік-құқықтық және нормативтік-техникалық құжаттама және Компанияның сапа, экология, кәсіби қауіпсіздік және денсаулық қорғау жүйелері жөніндегі Саясатына сәйкес атқарады.
Компанияның саясаты денсаулық, еңбек және қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстың тұрақты жетілдірілуіне бағыттылған және мынадай қызметтерге негізделен:
- еңбек қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының Еңбек Заңын мүлтіксіз сақтау;
- қауіпсіз және салауатты еңбек шартын қамтамасыз етуге бағыттылған ұйымдық, техникалық және санитарлық-профилактикалық шаралардың шешімін іске асыру мен біркелкі дайындықты анықтау;
- еңбек қорғау жұмыстарын жоспарлау;
- еңбек қорғау жағдайының көрсеткіштерін есептеу, талдау және бағалау;
- қауіпсіз еңбек әдісін үйрету мен еңбек қорғауды насихаттау;
- компанияның әрбір қызметкерін, серіктестер мен мердігер ұйымдарды еңбек және денсаулық қорғауды басқаруға қатыстыру.
"КГНТ" компаниясы өз қызметі барысында қоршаған ортаға жағымсыз әсерге мүмкіндік бермей, қызметкерлердің қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз етуге ұмтылады. Әрбір құрылымдық бөлімшелерде осы бағытта қауіпсіз және зиянсыз еңбек шарттары мен қызметкерлерді әлеуметтік кепілдікпен қамтамасыз ету мақсатында тұрақты жұмыстар жүргізіліп жатыр.
"КГНТ" компаниясы ДЕҚОҚ басқаруды қауіпсіз еңбек шарттарды қамтасыз етуге бағыттылган ДЕҚОҚ жоспарлауды талап ететін жүйе деп есептейді
"КГНТ" компаниясы денсаулық, еңбек және қоршаған ортаны қорғауды басқару жүйесінің нәтижелілігі мен жұмыс істеуіне жауапкершілікті өзіне алады.
"КГНТ" компаниясы жобалардың ДЕҚОҚ мәселелерін құрастырылған, енгізілген және сертификатталған экология менеджменті, кәсіби қауіпсіздік және денсаулық сақтау жүйелері негізінде басқарады.
Сертификат соответсвия системы менеджмента профессиональной безопасности здоровья  
Сертификат соответствия системы
экологического менеджмента с приложением
Сертификат соответсвия системы
менеджмента профессиональной безопасности здоровья
 

1