Мемлекеттік және салалық нормативтік-техникалық құжаттамаларды әзірлеу мен халықаралық және ұлттық стандарттарды ҚР-ның территориясында қолдануға бейімдеу.

          КГНТ ИК Қазақстан Республикасына нормалар мен стандарттарды әзірлейді. КГНТ ИК Сараптама Кеңесінің мүшесі, ҚР-ның Мұнай және газ Министрлігінің техникалық реттеу бойынша Жұмыс Тобының мүшесі, ҚР-ның Мемстандарттың 2 ТК 49 бен ТК 58 шағын комитеттерін басқарады. КГНТ ИК нормалар мен стандарттарды әзірлеуге тапсырыс берушілер: ҚР-ның құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері-12 агенттігі:

Қазақстан Республикасының құрылыс және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық істері агенттігі-12 НТҚ:

  • СНиПРК СПРК
  • СНиП құрал
  • СНРК ҚР-ның Мұнай және газ министрлігі

          “ҚР-ның мұнай-газ саласындағы нормативтік-техникалық құжаттамаларды талдау мен жүйелеу. ҚР-ның мұнай-газ саласындағы қажетті нормативтік-техникалық құжаттамаларын жаңартудағы жоспарлау шаралары. ҚР-ның мұнай-газ саласында қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттамалардың тізімі” ҚР-ның мұнай-газ саласындағы мемлекеттік ведомстволық нормативтік жүйе. Негізгі ереже.

          Agip компаниясына КӘЖ ҚР-ның территориясында қолдану мақсатында бейімделген:

52 халықаралық, ұлттық стандарт (ISO, API, ASME, IP, NASE)

          "Казгипронефтетранс" ИК" ЖШС (КГНТ) құрлықта да, теңізде де мұнай-газ жобаларының барлық өміршеңді кезеңдерінде серпінді дамып келе жатқан компания. КГНТ қазақстан нарығында, сондай-ақ халықаралық нарықта қазақстандық инжинирингілік компаниялардың ішінде көшбасшы. Қазіргі таңда КГНТ мемлекетік, салалық нормативті-техникалық құжаттамаларды, халықаралық және ұлттық стандарттарды бейімдеуге, мұнай-газ саласындағы кешенді міндеттердің шешімін табуға, сондай-ақ, - Шетелдік инвесторлармен қаржыланатын ірі жобаларды жобалауға қажет арнайы техникалық жағдайларды әзірлеу және ҚР-ның уәкілетті органдарында әзірленетін СТУ-ға техникалық сүйемелдеу жүйесі; - Қашаған кен орнын толық масштабты игеруді жобалауда ҚР-ның стандарттарын қамтамасыз ету қызметін көрсету. ТК 49 бен ТК 58 мұнай-газ саласындағы стандарттау мен Техникалық комиттердің жұмыстарында белсенді қатысады.
          Соңғы 20 жылда КГНТ құрылыс пен мұнай-газ салаларына төмендегі мемлекеттік және ведомствалық нормативтік құжаттамаларды (НҚ) әзірледі:

I. Консорциум K-WAC:

Қашаған кен орнын толық масштабты игеруде 8 Арнайы техникалық шарттарды әзірлеу;

II. NCOC

«Нормативтік-құқықтық актілерді келісу мен сәйкестендіру» есептемесін әзірлеу. «ҚР-да рұқсат беру мен сертификаттау» жүйесіне есеп беру.

III.ҚР-ның құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі:

СНиП РК 3.05-09-2002 "Технологиялық жабдықтар және технологиялық құбырлар".
СНиП 2.11.03-93 Құрал "Мұнай және мұнай өнімдерінің қоймасы. Өртке қарсы ережелер".
СН РК 3.02-15-2003 "Технологиялық жобалаудағы ережелер. Мұнай және мұнай өнімдерінің қоймасы".
СП РК 3.05-23-2001 "Магистральды мұнай-өнім құбырларын жөндеудегі ережелер".
СН РК 3.02-16-2003 "Магистральды құбырларда жер кесіп беру ережелері".
СН РК 1.02-17-2003 "Шетелдік лицензиялар мен комплектілі, импорттық жабдықтармен жабдықталған кәсіпорындарды (объектілерді) жобалаудағы нұсқаулар.
СН РК 3.05-24-2004 "Мұнай мен мұнай өнімдеріне тік, цилиндрлі болат қойманы жобалау мен дайындау, құрастыру нұсқаулары».
СН РК 3.05-25-2004 “Стационарлық және құбылмалы төбесімен темір бетонды,  болат, тік қоймаларда автоматты өрт сөндіру жүйесін жобалаудағы нұсқаулар”.
СН РК 4.01-05-2002 "Пластмассадан жасалған құбырларды сумен жабдықтау мен канализация желілерін құрастыру мен жобалаудағы нұсқаулар".
СН РК 2.04-29-2005 "Ғимарат пен құрылысты найзағайдан қорғау  нұсқаулары".
СН РК 3.03-03-2001 " Блоктық-контейнер типті жанайрмай бекеттерін технологиялық жобалаудың нормалары".
СН РК 3.03-01-2001 "Технологиялық жобалаудың нормалары. Стационарлық типті жанармай бекеттері".
СН РК 3.05-27-2004 "Теңіз және ішкі су қоймасында мұнай операцияларын жүргізуде стационарлық ғимараттарды жобалау, салу, құрастыру. Жіктеу.”

IV. Қазақстан Республикасының энергетика және минералды ресурс министрлігі

ЖМБ техникалық пайдалану ережесі.
" ЖМБ-не классификациялық талаптар".
"ЖМБ төлқұжаты".
ЖҚ "Мұнай өнімдерін қабылдауда, сақтауда, жіберуде, сонымен қатар ҚР-ның территориясында магистральды мұнай-өнім құбырларын тасымалдаудың табиғи зиянды мөлшері".
ЖҚ "Мұнайбазасындағы, құйылмалы пунктер мен ЖМБ кәсіпорнында  мұнай, мұнай өнімдерінің түсуі, сақталуы, жіберілуінің тәртібі туралы нұсқаулар".
"Мұнай-газ саласындағы нормативті-техникалық құжаттамаларды сараптау мен жүйелеу. ҚР-ның мұнай-газ саласындағы нормативті-техникалық құжаттамалардың жоспары. ҚР-ның мұнай-газ саласындағы нормативті-техникалық құжаттамалардың тізімі".
ЖҚ "ҚР-ның мұнай-газ саласындағы нормативті-техникалық құжаттамаларды әзірлеу мен жүргізу жоспары".
ЖҚ ҚР-ның мұнай-газ саласындағы нормативті-техникалық құжаттамалардың құнын анықтаудың әдістемесі және әзірлеудің ұзақтылығы".
ЖҚ ҚР-ның мұнай-газ саласындағы мемлекеттік ведомствалық нормаларының жүйесі. Негізгі ережелер.
ЖҚ"Өндірістің технологиялық тәртібінің, жабдықтарға нормативтік-техникалық міндеттемелері мен мұнай өнімдерін шығару жүйесінің ережелері".
ЖҚ "Мұнайбазаларын техникалық пайдаланудағы ережелер".

V.«КазТрансОйл» АҚ

ЖҚ 39-012-99 "Мұнайбаза құрылысын, құйма бекеттерін және магистралды мұнай құбырын айдап қотару бекеттерін пайдалану ережелері".

VI. «Казнефтепродукт» Мемлекеттік концерні

ЖҚ 112-РК-002-94 "Стационарлар, контейнерлер мен жылжымалы ЖМБ техникалық пайдалану ережелері". ППБС-02-95 "ҚР-ның мұнай өнімдерін қамтамасыз етуде кәсіпорынды пайдалануда өрт қауіпсіздік ережелері". Жобалық жұмыстарға құн жинағы. 50 бөлім . ВНТП 1-94 " Тармақты мұнай өнім құбырларының технологиялық жобалауының нормалары".

VII. ҚР-ның ауылшаруашылық Министрлігінің су ресурстары бойынша Комитеті

Өндірістік қорлары мен «ЕсилСу» АМК жабдықтарын натуралды есептеуде , нормативтік қажеттілікті  әзірлеудің әдістемесі.

VIIIСТ РК 1.9-2007 сәйкес «Стандарттау, метрология, сертификаттау мен аккредиттеу бойынша халықаралық, аймақтық, ұлттық нормативтік құжаттар» біздің компанияның, «Agip KCO», Компаниясының тапсырысымен дағдылану жүргізіліп, ҚР-да мұнай-газ өндіру саласында (дәлелдеу әдісімен, есеп тіркеу әдісімен; халықаралық стандарттар негізінде мемлекеттік стандартты әзірлеу әдісі ), халықаралық, аймақтық және ұлттық стандарттарды қолдану ұсынылады:

API RP 55 Мұнай-газ өндіру және газ өңдеу кәсіпорындарына күкірттік сутек ортасында техникалық пайдаланудың ұсынылған ережелері
API RP 14FZ Білітктілігі жоқ  және і тобындағы аймақ, 0, 1 және 2 аймақтарда теңіз стационарлық және қалқымалы мұнай өндіретін қондырғыларда электр жүйесін құрастыру мен жобалау
API Спецификация 4F Бұрғылау жүйесімен ұңғыманың қызмет көрсету жүйесінің спецификациясы
API Спецификация 5L Құбырларды жүргізуге арналған құбыр спецификациясы
API Стандарт 610 МӨЗ-қа(Мұнай өңдеу зауыты) жалпы мақсатқа  арналған сыртқа тебуші сорғыштар
API Стандарт 614 Май агрегаттары мен арнайы белгіленген көмекші құрылғыларды майлау, валды тығыздау, бақылау
API Стандарт 616 Мұнай, химия және газ өнеркәсібінде қолданылатын газ турбинасы
API Стандарт 617 Мұнай, химия және газ өнеркәсібінде қолданылатын сыртқа тебуші компрессорлар
API Стандарт 618 МӨЗ-қа жалпы мақсатқа  арналған поршенді компрессорлар
API Стандарт 619 Ротациялық түрдегі поршенді компрессорлар
API Стандарт 620 Төменгі қысымдағы сұйыққойма (резервуар) мен ірі, пісірілген сұйық қоймаларды жобалау мен салу
API Стандарт 650 Мұнай сақтайтын болат пісірілген сұйыққоймалар (резервуары)
API Стандарт 670 Жабдықтарды қорғау жүйелері
API Стандарт 672 Мұнай, химия, газ өнеркәсібінде қолданылатын корпусқа бекітілген сыртқа тебуші ауа компрессорлары
API Стандарт 674 Поршенді сорғылар
API Стандарт 675 Дозалы поршенді сорғылар
API Стандарт 676 Роторлық типті поршенді насостар
API Стандарт 681 Мұнай, химия, газ өнеркәсібінде қолданылатын сұйықтыққа арналған сақиналы вакумдық сорғылар мен компрессорлар
ASME B31.1 Күш құбырлары
ASME B31.2  Отын газын өткізу құбыры
ASME B31.3 Техникалық құбырлардың жүйесі
ASME B31.4 Құбыр бойынша сұйық көмірсутектері мен басқа да сұйықтықтарға арналған  тасымалдау жүйелері
ASME B31.8 Газбен жабдықтау мен бөліп таратқыш құбырлардың жүйелері
ASME B31.9 Коммуналдық шаруашылыққа арналған құбырлар
ASME B36.10М Болаттан соғылған пісірілген және жапсарсыз құбырлар
ASME В36.19М Тот баспайтын болаттан жасалған құбырлар
ASMEBPVC Тара уII A Материалдар – А Бөлімі–Қара металлдардың спецификациясы
ASME BPVC Тарау II B Материалдар – В Бөлімі – Түсті металлдардың спецификациясы
ASME BPVC Тарау II C          Материалдар – С Бөлімі – Темір бетон мен электродқа арналған  пісірілген арматураның спецификациясы
ASME BPVC Тарау IX Пісіру мен дәнекерлеудің сапасының бағасы
ASME BPVC Тарау VIII Жоғары қысымдағы құрылғыларды  салудағы техникалық шарттар – Тарау 1 ASME BPVC
Тарау  VIII-2 Жоғары қысымдағы құрылғылардыды  салудағы техникалық шарттар  – Тарау 2 – Баламалы техникалық шарттар
ASME BPVCТарау VIII-3 Жоғары қысымдағы құрылғыларды  салудағы техникалық шарттар  – Тарау 3 -  Жоғары қысымды құрылғыларды құрастыруға арналған техникалық шарттар
IP 15 Қауіпсіздік техникасы–  15 Бөлім: мұнай өнеркәсібінде қолданылатын жіктеу
ISO 3977-1 Газ турбинасы– Сатып алу. 1 Бөлім: Жалпы кіріспе мен анықтау
ISO 3977-5 Газ турбинасы – Сатып алу. 5 Бөлім: Мұнай өнеркәсібінде қолдану аясы
ISO 3977-9 Газ турбинасы– Жабдықтарды жеткізу. 9 Бөлім: Жұмыста мүлтіксіздік, пайдалануға дайын, пайдаланудың қолайлығы мен қауіпсіздігі
ISO 5660-1 Cor 1 Өрт төзімділікке арналған тестер– жаңғыштық– 1 Бөлім: құрылыс өнімдерінен жылудың бөліну деңгейі
ISO 10440-2 Мұнай және табиғи газ индустриясы – Роторлық типті поршенді компрессорлар – 2 Бөлім – Дербес компрессорлар (жағармайсыз жұмыс істейтін)
ISO 13704 МӨЗ-та қыздырғыш құбырының жуандылығын есептеу
ISO 13705 Мұнай және табиғи газ индустриясы – От қыздырғыштары
ISO 1461 Жалынды мырыштау әдісі арқылы шойын мен болаттан жасалған өнімдерге жағылатын қаптама. Спецификация мен сынау әдістері
ISO 14723 Мұнай және табиғи газ индустриясы – Құбыр желісі көлігінің жүйелері – Су асты құбырына арналған арматура
NACE MR0175 Металлды құрылым жабдығын төзімділікке сынау
BS EN ISO 1460 Металлдық қаптама. Жалынды мырыштау әдісі арқылы шойын мен болаттан жасалған өнімдерге жағылатын қаптама.
Алаң бірлігінің көлемін гравиметрлік анықтау
EN ISO 2178 Магнитті емес қаптама. Қаптама жуандығын өлшеу. Магнит әдісі
A 370 С Болаттан жасалған өнімдерді механикалық сынауға стандарттау әдісі мен анықтамасы
A 751-01 Сынаудың стандарттау тәсілі. Химилық сараптамада болаттан жасалған өнімдерді қолданудың нұсқамасы мен терминологиясы
ISO 4427 Сумен жабдықтауға арналған полиэтиленді құбырлар. Спецификациялары
ISO 4437 Газ тәрізді отынды беруге арналған жерасты полиэтиленді құбырлар. Спецификациялары
ISO 8770 Ғимараттың ішінде орналасқан жоғары және төменгі қызуда  өңделген және ағынды суларды бұру жүйесіне тығыздығы жоғары полиэтиленді құбырлар мен фитингтер
ТУ ISO 8772 Жерасты канализациялық және сусіңгіш жүйелеріне арналған полиэтиленнен жасалған құбырлар мен фитингтер. ТШ (техникалық шарттар)
PTC 20.2  Турбиналы генератор қондырғыларына арналған өрке қарсы жүйелер

ASME Жоғары қысымды құрылғыларды жобалау ережесі. Міндетті және ұсынбалы қосымшалар
1