Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player


"КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС" ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИЯСЫ" ЖШС-нің коммерциялық қызметін жүзеге асыру
барысындағы қажетті құжаттары.


Қазақстан Республикасының аумағында жобалау қызметін жүргізуге құқығы бар1 санатты Лицензия.

Берілген күні 26.09.2001ж. 
Қолдану мерзімі шектеусіз


Қазақстан Республикасының аумағында іздестіру қызметін жүргізуге құқығы бар.

Берілген күні 26.09.2001ж. 
Қолдану мерзімі шектеусіз


Өнеркәсіптік қауіпсіздік
саласында жұмыстар жүргізу құқығы бар Аттестат

Берілген күні 10.09.2013ж.
Қолдану мерзімі: 5 жыл
Бірінші жауапкершілік деңгейдегі техникалық
және технологиялық күрделі объектілерді техникалық
қадағалау жөніндегі инжинирингтік қызметтер көрсетуді жузеге асыру құқығына аккредитация туралы куәлігі.
Берілген күні: 12.05.16.

Жарамдылық мерзімі: 12.05.18. дейiнБірінші және екінші жауапкершілік деңгейдегі техникалық
және технологиялық күрделі объектілерді ғимараттар мен құрылыстардың
сенімділігін және орнықтылығын техникалық зерттеп-қарау бойынша сараптама жұмыстарын жузеге асыру құқығына аккредитация туралы куәлігі.
Берілген күні: 10.08.16.

Жарамдылық мерзімі: 10.08.18. дейiн

Тау-кен, мұнай-химия, мұнай-газ өңдеу
салаларында жұмыс жүргізу құқығы бар

Берілген күні 25.11.2008ж. 
Қолдану мерзімі шектеусіз 


Қазақстан Республикасының аумағында  қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау мен қызметтер
көрсетуге құқығы бар

Берілген күні 20.08.2007ж.
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы жобаларды басқару құқығына
арналған аккредиттеу туралы куәлік.

Берген күні: 15.08.2017 ж.
Қолданылу мерзімі: 15.08.2019 ж. дейін.


 

1