1974 жылы КСРО-ның № 374-р 20.05.1974 ж. Министрлер Кеңесінің өкімі бойынша, Казглавнефтеснабе негізінде Арнайы жобалау-құрылымдау бюросы (АЖҚБ) құрылды. АЖҚБ қызметінің басында жобалау мен автомай құю бекеттерін, мұнай базасы, магистральды мұнай өнім құбыры салаларының дамуының перспективалық сызбасы мен маңызды объектілерді төлқұжаттауды әзірлеудің шешімін тапты.

        1986 жылы  КСРО-ның № 253-р 08.02.1986 ж. АЖҚБ мұнай өнім құбыры, мұнай базасы мен автомай құю бекеттерін жобалау бойынша - "КазГипроНефтеТранс" МЖИ (Мемлекеттік Жобалау Институты) мемлекеттік институт болып қайта құрылды. 2000 жылы "КазГипроНефтеТранс" МЖИ жекешелендірілді.

        2001 жылы "КазГипроНефтеТранс" МЖИ жобалау және жобаларды басқару  мен инжинирингілік қызметтерді белсенді дамытатын "КазГипроНефтеТранс" Инжиниринг Компаниясы" (КГНТ ИК) болып қайта өзгертілді.

       Бүгінгі күнде "КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС" ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИЯСЫ" ЖШС мұнай-газ және мұнай-химия салаларындағы мәселелердің кешенді шешімдерін ұсынады: Зерттеулер және жобалау алдындағы дайындық, бастапқы деректер жинау; Кешенді инженерлік іздеулер; Мұнай-газ саласының нысандарының құрылысы үшін техникалық экономикалық негіздемелерді дайындау.


"КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС" ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИЯСЫ" ЖШС құрлықта да, теңізде де мұнай-газ жобаларының барлық өміршеңдік кезеңінде жобалау мен инжинирингілік қызмет көрсету салаларында шешім табатын ҚР-ның жетекші компанияларының бірі.
 

Жобаларды басқаруды жетекшілік ету- жобаның қатысушыларының өзара әрекеттесуі,  бастама, жоспарлау, басқару (атқару мен бақылау) және жобаларды аяқтау кезеңдерінде компанияда  қолданылатын технологиялық үдерістерді ұйымдастырудың жүйесі. Бұл жетекшілік жобалау құжаттамасына, үлгі мен сызбаға методология мен нұсқауды қамтиды.
 

Магистральды мұнай, газ және өнім құбыры. Мұнай және газ кен орындарын орнықтыру. Көліктің  жүйесі мен объектісі, мұнай және газды, олардан жасалған өнімді  үлестіру мен сақтау.
1